Kyrkstigen

Kyrkstigens 12 skyltar berättar om religion och kyrka på 1600-talet. En vacker promenad förbi lusthuset med utsikt mot Djuröbron.

Stigen runt Kyrkudden går runt Djurö kyrka som stod färdig 1683. Här är inloppet till naturhamnen som användes av örloggsskepp och handelsfartyg under 1500-1700-talet. Ett stort antal keramikföremål, det äldsta från 1400-talet, har bärgats från hamnens botten. Nära stranden ligger ett vrak lastat med kalk från det kalkbruk som fanns på Runmarö fram till 1730. På Kyrkudden fanns under äldre tid ett kummel, utritat på en karta från 1640-talet. På samma plats står idag ett lusthus. Kyrkuddspromenaden går förbi lusthuset, med utsikt mot Djuröbron. Stigens 12 skyltar berättar om religion och kyrka på 1600-talet, men också om kalkbrytningen på Runamrö, navigation och utprickning, kummel och andra kännetecken. (Benkt Cnattingius)

Stigen runt Kyrkudden är en av tre natur- och kulturstigar på Djurö. Stigarna vid Kyrkudden, Eriksbergsskogen och Klockarudden har samlingsnamnet Sjöhistoriska stigen och invigdes sommaren 2013. Stigarna som sammanlagt har 35 informationsskyltar har anlagts i samaberte mellan Djurönäsets hotell och konferens, Djurö-Möja-Nämdö församling och Värmdö kommun.