Foto: ÅM

Välkommen att bli medlem i Djurö, Möja och Nämdö församling

Se mera information i texten

 Länk till att bli medlem 

 Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. 

 • Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas.
 •  Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris.
 • Gemenskapsträffar för äldre och ensamma.
 • Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda.
 • Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m
 • .Självavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med.
 • Gratis eller subventionerad familjerådgivning. 
 • Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 • Ett rikt musikliv med körer och musiker.
 • Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv.
 • Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands.
 • Stöd till de som sörjer.
 • Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället.
 • Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar.
 • Stöd till svenskar som befinner sig utomlands.
 • Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser.
 • Bidra till Act Svenska kyrkans arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt
 • Ungdomsverksamhet 
 • Konfirmation utan avgifter 

Välkommen att bli medlem i vår församling 
Här finns alltid en plats för dig.