Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd

i Djurö, Möja och Nämdö församling

Kyrkofullmäktige 2022-2025 i Djurö, Möja och Nämdö församling

Ordinarie ledamöter                                   

Annika Peterzén (Ö-kyrkan) ordförande,                

Iréne Ulfvin (Skärgårdskyrkan) 1:e vice ordf, ulfvinirene@gmail.com

Stina Molander (Ö-kyrkan) 2:e vice ordförande, stina@ostanviksgard.se

Gullewi Dunback (Ö-kyrkan)                      

Maria Österman (Ö-kyrkan)                        

Börje Österman (Ö-kyrkan)                         

Solveig Strandberg Eriksson (Ö-kyrkan)   

Elisabeth Ringbom (Ö-kyrkan)                  

Inga Winroth (Ö-kyrkan)                          

Kristina Popoff  (Ö-kyrkan)                                

Anders Bergström (Skärgårdskyrkan)

Marianne Berggren (Skärgårdskyrkan)                       

Per Berggren (Skärgårdskyrkan)                 

Cecilia Avelin (Skärgårdskyrkan)               

Åsa Meurling (Skärgårdskyrkan)                                      

Michael Sundberg (Skärgårdskyrkan)

 

Ersättare

Stina Åbrandt (Ö-kyrkan)

Annika Wallin (Ö-kyrkan)

Carina Pettersson (Ö-kyrkan)

Karin Sundström (Skärgårdskyrkan)  

Bror Nordqvist (Skärgårdskyrkan)    

                               

Kyrkorådet 2022-2025 i Djurö, Möja och Nämdö församling

Ordinarie ledamöter  (Ö-kyrkan)                                        

Gullewi Dunback ordförande, gullewi@dunback.se                       

Solveig Strandberg Eriksson, 1: vice ordf, sola53@gmail.com      

Elisabeth Ringbom, 2:e vice ordf, elisabeth.ringbom@hotmail.com             

Kristina Popoff                                                      

Inga Winroth                                                                  

Börje Österman 

Carina Pettersson

Stina Åbrandt

Annika Peterzén

 

Ersättare (Ö-kyrkan)

Per Olsson

Stina Molander

Annika Wallin

Peter Samuelsson

Bengt Berg