Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Djurö, Möja och Nämdö församling Besöksadress: Högmalmsvägen 4, 13973 DJURHAMN Postadress: Box 40, 13902 DJURHAMN Telefon:+46(8)57154400 E-post till Djurö, Möja och Nämdö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för personer inom EU vid hantering av personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018.

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka, därför ser Svenska kyrkan den nya dataskyddsförordningen som något positivt och viktigt.

För oss i församlingen är det viktigt att hantera personuppgifter för våra medlemmar, anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare på ett tryggt och säkert sätt. För att vi vill att du också ska känna dig trygg är vi helt öppna med hur vi hanterar personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Enligt GDPR har du rätt att få utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Den stora skillnaden mellan PUL (Personuppgiftslagen), som gäller idag, och GDPR är att även personuppgifter som hanteras i tex mail, excelfiler, worddokument och på intranät också omfattas så länge de går att koppla till en identifierbar person. Om man bryter mot förordningen kan böter utfärdas.

  • Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig, samt information om hur vi behandlar dem; under förutsättning att du kan bevisa din identitet. 
  • Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.