Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Kumla Besöksadress: Södra Kungsvägen 63, 69238 KUMLA Postadress: BOX 6, 69221 KUMLA Telefon: +46(19)589300 E-post till Svenska kyrkan i Kumla

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ekeby kyrkas historia

Under hednatiden fanns det kultplatser för asadyrkan nära platsen för den nuvarande kyrkan i Ekeby. Namnen Tolebacke, Odinslund och Frejabacken är minnen från den här tiden.

Genom ett fynd av den s k Eskilstunakistan i kyrkans golv vid restaurering, vet man dock att den nuvarande kyrktomten var en kristen begravningsplats redan i mitten av 1000-talet. Ungefär samtidigt tror man att den fösta mindre kyrkan uppfördes. Det tros ha varit en liten träkyrka, knuten till en närbelägen stormannagård. Senare byggdes en stenkyrka som fick tjäna som Guds hus fram till början av 1700-talet. Då ansågs kyrkan för liten för församlingen, varför en ny kyrka utökad mot norr och väster, uppfördes i gustaviansk stil. Delar av de södra och östra väggarna fick stå kvar, medan resterande delar revs.

Ekeby nuvarande kyrka byggdes 1772-1775. Vid utbyggnaden användes dels sten från den gamla kyrkan, dels material från det närbelägna Hällabrottet. Då Ekeby vid den här tiden saknade skog, vände sig socken till landshövdingen för att få hjälp med behövligt timmer. Denne anvisade då överblivet timmer från ombyggnaden av Örebro slott.

Ekeby kyrka har under de sista tvåhundra åren genomgått flera renoveringar. Bland annat har värmesystemet ändrats flera gånger, olika målningar på väggarna har tillkommit och tagits bort, och nya bänkar har installerats. Nämnas kan att man vid restaureringen 1964 under kyrkgolvet, återfann grunden till den medeltida kyrkan. Vid den senaste restaureringen som utfördes 1994, har man försökt att återställa kyrkan till den ursprungliga rokokostilen.