Vill du engagera dig?

Det finns alltid något att göra i Svenska kyrkan i Kumla. Du behövs, du som har intresse för kyrkan idag och i framtiden. Engagera dig som förtroendevald eller ideell . Eftersom vi har en bred verksamhet inom många olika områden finns det något att göra för alla.

Kyrkan ska var en möteplats där vi kan mötas, dela tro och liv och växa. Tillsammans kan vi skapa en gemenskap där just dina intressen och egenskaper kan få plats att utvecklas. 

Engagera dig som förtroendevald eller ideell medarbetare. Låt din kreativitet flöda och kontakta pastoratet för att höra om det finns möjlighet att förverkliga dina idéer eller om det finns ett befintligt sammanhang där du kan hjälpa till.

Språkcafé

Ideellt arbete

Är du en person som gärna vill hjälpa andra? Bär du till och med på ett glödande hjärta men vet inte var du ska tända det? I så fall får du gärna fundera på om du vill bli en ideell medarbetare hos oss.

Unga volontärer står tätt ihop och blickar ut över havet.

Bli ung volontär

Vill du hänga med trevliga människor? Och kanske göra lite skillnad? Du kan garanterat bidra med något. Du som vill får plats.

En klubba ligger på en psalmbok på bordet.

Att vara förtroendevald i Kumla pastorat

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.

Protokoll

Här lägger vi ut aktuella protokoll från kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Kumla pastorat.

Kontakta de förtroendevalda

Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan innebär ett engagemang i församlingen, samt ett ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter kan genomföras.