Musik och körer

Är du intresserad av att sjunga? I våra församlingar finns flera körer med plats för fler körmedlemmar.

Visste du att du blir gladare och på bättre humör av att sjunga? För någon som sjungit i kör, är det knappast förvånande. Och så finns det ju också en rad vetenskapliga undersökningar att luta sig mot. Det beror bland annat på att musik får oss att frisläppa signalämnet dopamin, som stimulerar kroppens belöningssystem.

Och vad vore församlingslivet utan musik? Redan i den tidigaste kristna kyrkan hade musiken en viktig funktion. Den var inte bara till för att försköna och förstärka gudstjänstupplevelsen, utan hade en mycket viktig pedagogisk funktion. Ofta ”talsjöng” församlingen psaltarpsalmer och böner. Tidigt delade man också upp den närvarande församlingen i två delar. Den ena halvan rabblade ett text avsnitt ur skrifterna varvid den andra halvan av församlingen sedan svarade.

Idag sjuder våra kyrkor av musik av olika slag. Här sjungs traditionella psalmer, men också klassiska körverk och pop, rock och jazz. Under sommarperioden inbjuder vi b.la. till "Musik i sommarkväll" och under höst och vinter är det otaliga övningar inför lucia och jul som står på agendan. Dessemellan vårkonserter och sångstunder i verksamheter för både små och stora - välkommen att sjunga med!

 

 

En bebis i sparkdräkt ligger på rygg på golvet.

Babysång

För barn från 0-12 månader. Med lätta sånger och roliga rörelser stimulerar vi musiksinne, koordination och taktkänsla hos ditt barn.

Barnkörer

Att sjunga tillsammans är kul! Svenska kyrkan i Kumla erbjuder barnkörer för olika åldrar. Häng på och dela gemenskapen som även innefattar övernattningar, läger och utflykter.

En Himla kör

Saknar du sången i din vardag? Saknar du energin och glädjen som du får när du sjunger? Är du ca 20-30 år? Varmt välkommen till En Himla kör.

Kören "Till Glädje"

Kören är ekumenisk och består av ett gäng sångglada personer som med sång och musik vill sprida glädje till dem som lyssnar.

Någon spelar piano.

Kumla gospel

Häng på och sväng till medryckande musik med ett glädjebudskap!

Kumla kyrkokör

Kumla kyrkokör bildades i början av 1900 talet av den kände kyrkomusikern Adolf Andrén. Han kom att göra en stor insats inte bara i Kumla, utan i hela landet, för körsången som folkrörelse.

Ekeby kyrkokör

Vet du att sjunga är bra för hälsan? Vi är en mindre kyrkokör bestående av män och kvinnor som träffas i Ekeby kyrka för en stunds gemenskap med både sång och fika. Det skulle vara väldigt roligt om du kommer så att vi blir fler!

Hardemo kyrkokör

Kyrkokören i Hardemo har funnits i hundrafyrtio år. Dagens kör sjunger flerstämmigt och medverkar både i gudstjänster och ger egna konserter. Vi tar gärna emot fler körsångare!