Musik och körer

Är du intresserad av att sjunga? I våra församlingar finns flera körer med plats för fler körmedlemmar.

Visste du att du blir gladare och på bättre humör av att sjunga? För någon som sjungit i kör, är det knappast förvånande. Och så finns det ju också en rad vetenskapliga undersökningar att luta sig mot. Det beror bland annat på att musik får oss att frisläppa signalämnet dopamin, som stimulerar kroppens belöningssystem.

Och vad vore församlingslivet utan musik? Redan i den tidigaste kristna kyrkan hade musiken en viktig funktion. Den var inte bara till för att försköna och förstärka gudstjänstupplevelsen, utan hade en mycket viktig pedagogisk funktion. Ofta ”talsjöng” församlingen psaltarpsalmer och böner. Tidigt delade man också upp den närvarande församlingen i två delar. Den ena halvan rabblade ett text avsnitt ur skrifterna varvid den andra halvan av församlingen sedan svarade.

Idag sjuder våra kyrkor av musik av olika slag. Här sjungs traditionella psalmer, men också klassiska körverk och pop, rock och jazz. Under sommarperioden inbjuder vi b la till "musik i sommarkväll" och under höst och vinter är det otaliga övningar inför lucia och jul som står på agendan. Dessemellan vårkonserter och sångstunder i verksamheter för både små och stora - välkommen att sjunga med!  

Anna Martinson, organist