Foto: Sara Eidevald

Hardemo församling

”Du vandringsman på vägen går, kom hit och drick, du svalka får ty vattnet äger samma kraft som i S:t Olofs tid det haft”.

Denna dikt står på en skylt vid S:t Olofs källa ett par hundra meter norr om Hardemo kyrka. Där anser traditionen att Olof den helige ska ha dragit fram och kristnat, d v s döpt några hardemobor i början av tusentalet. Olof den helige blev själv kristnad i Normandie i Frankrike och återvände till Skandinavien med den kristna läran.

Varför denna dikt som församlingsidé? Jo, vi tror oss bevara det som är gott och det som ger världen liv i våra traditioner. Men samtidigt som vi bevarar traditionen, vill vi våga gå på nya, ännu ej upptrampade stigar. Vi betonar det personliga mötet mellan människor och strävar efter att skapa mötesplatser där det ges utrymme. Välkommen att ta del av vårt liv!

Läs mer om Hardemo kyrka här

Se Hardemo kyrka i panorama vy