Meny

Vuxen

Välkommen med i församlingens gemenskap!

Oavsett om du definierar dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Kärnan i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en uppstånden Kristus och en helig, livgivande Ande. Men tron är något djupt personligt, något som du själv måste hitta och definiera.

Du är varmt välkommen med i våra olika gemenskaper och nätverk. Vi erbjuder bland annat körsång, retreater, samtalsgrupper, ideellt engagemang och föreläsningar.