Foto: Sara Eidevald

Kumla församling

I århundraden har bygdens människor samlats här för att fira gudstjänst, men också för att dela livet i både glädje och sorg. Så är det än idag.

Församlingen är livaktig och i kyrka och församlingshem samlas många till gudstjänst, öppen verksamhet och olika grupper. Här ryms till exempel kyrkans barntimmar, öppen förskola, ett omfattande konfirmandarbete, gemenskapsträffar, sorgegrupper, kyrkokörer, barnkörer och mycket mer.

Genom arbetet strävar församlingen efter att vara en växtplats för den kristna tron. Något som illustreras av Kumla kyrkas triumfkrucifix, som visar hur vår uppståndne Herre tar emot oss med öppen famn och vill ge oss livsmod och glädje.

Läs mer om Kumla kyrka här

Se Kumla kyrka i panorama vy