Foto: Magnus Aronson

Fängelsekyrkan på Anstalten Kumla

Kyrkan finns även på Anstalten Kumla - närvarande i samtal, gudstjänst och möten med internerna och anställd personal.

I Matteusevangeliets 25:e kapitel kan vi läsa om hur Jesus identifierar sig med alla som är i nöd på något sätt. Alla som är hungriga, hemlösa, sjuka eller fängslade. Därför har det alltid varit viktigt för kyrkan att vara närvarande där nöden är som störst, på sjukhus och i fängelser.

Vad är fängelsekyrkan?

Även i Kumla har vi en ”fängelsekyrka” som består av ett ekumeniskt arbetslag av diakon, präster och pastorer från olika kyrkor. Dessa möter intagna för enskilda samtal och själavård och leder gudstjänster inne på fängelset. Men fängelsekyrkan är inte bara anställda och intagna. Det finns också en besöksgrupp med personer utifrån som ger av sin tid för att möta intagna på cafékvällar och gudstjänster. Dessa möten mellan besöksgruppsdeltagare och frihetsberövade brukar upplevas som väldigt värdefulla för bägge sidor. För de intagna är mötet med människor utifrån mycket viktigt då det blir något som bryter isoleringen och kan bidra till att ge alternativa livsbilder vilket kan vara en viktig ventil som ger hopp inför frigivningen. För besöksgruppsdeltagarna är det ofta mötet med andra människor och möjligheten att få komma med lite glädje i en svår situation som är drivkraften.

Gå med i besöksgruppen

För att vara med i besöksgruppen krävs det att dun är över 20 år och att du blir godkänd av Kriminalvården. En individuell lämplighetsprövning kommer också att göras av den person i det ekumeniska arbetslaget som har ansvar för besöksgruppen.

Är du intresserad? Tveka då inte att ta kontakt med

Emma Thorén eller Sofi Lindfors Öberg

som är Svenska kyrkans representanter i det ekumeniska arbetslaget.