En barnhand håller en glaskula som föreställer en jordglob.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationellt engagemang

I den världsvida kyrkan hör vi alla samman. Därför vill vi arbeta med internationell diakoni och verka för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte såväl lokalt som internationellt.

Gruppen för internationellt arbete

Kumla pastorat känner ansvar för att engagera sig i den världsvida kyrkan. Därför är ett aktivt arbete med vänpastorat och Act Svenska kyrkan en viktig del.

Packa babypaket för de minsta

Är du sugen på att göra en insats? Vi tillverkar och packar s.k. babybaket som vi skickar via organisationen Human Bridge till katastrofområden och flyktingläger.

Maruku pastorat i Tanzania

Är vårt vänpastorat och utgörs av tre församlingar likt kyrkan här i Kumla. Det ligger söder om ekvatorn i Tanzania. Från Kumla pastorat är vi med och stöttar olika projekt, just nu inom ramen för vatten och utbildning.

Bönekalender 2022

Som ett led i samarbetet med vänpastoratet Maruku i Tanzania har vi skapat en gemensam bönekalender. Här får vi som församlingar påminna oss om vårt gemensamma uppdrag, att göra Jesus Kristus känd, sedd och älskad. Be gärna med oss och för oss!

Act Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi samarbetar bland annat i ACT-alliansen där kyrkorna världen över bekämpar fattigdom och orättvisor med samlad kraft.

Ge en gåva via swish

Vill du, finns möjlighet att ge kollekt eller en gåva till vårt internationella arbete via tjänsten swish.