Foto: Magnus Aronsson /Ikon

Tisdag i Säve

En stunds gemenskap vid, runt och i Säve kyrka på tisdagar kl. 15. Vi är utomhus.

Kom och var med på tisdagar i Säve. Varje vecka nytt tema, varje vecka enkelt fika, varje vecka gemenskap. Vi kommer att vara vid och i Säve kyrka. Klädsel efter väder. Vippskylten är signalen att kyrkan är öppen.

Plats: Säve kyrka
Tid: Tisdagar kl. 15

Vid frågor kontakta Annika Svensson!