Foto: Kristin Lidell /Ikon

Fredag i Kärra

En stunds gemenskap vid, runt och i Kärra kyrka på fredagar kl. 11-13. Vi är utomhus.

Kom och var med på fredagar i Kärra!  Vi ses i och/ eller vid Kärra kyrka. Varje vecka nytt tema, varje vecka enkelt fika, varje vecka gemenskap.

Vi kommer att vara vid och/ eller i Kärra kyrka. Klädsel efter väder. Vippskylten är signalen att kyrkan är öppen.

Plats: Vid, runt och i Kärra kyrka.
Tid: Fredagar kl. 11-13