Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bli volontär i en svensk församling utomlands

Som volontär får du baka, sköta caféet, hålla i barn- och ungdomsgrupper och andakter. Du kommer att få träffa mängder av människor och välkomna dem in i församlingen.

Utlandsförsamlingarna arbetar på många sätt precis som församlingarna i Sverige. Här finns gudstjänster, dop, barn- och ungdomssamlingar  och mycket mer. 

Det finns också skillnader. Alla som lever utanför det land man kallar sitt hemland försätter sig i en mer utsatt situation. Människor har inte sitt vanliga kontaktnät, sitt trygghetsnät som i Sverige. Då blir Svenska kyrkan och församlingen ofta en plats att hitta andra. Tröskeln in i församlingen blir ofta lägre än i Sverige. 

Kaféverksamheten är viktig i församlingarna utomlands. De blir mötesplatser mellan människor. 

Många volontärer arbetar en hel del i kaféerna och med bakning. Som volontär får du också ofta arbeta i barn- och ungdomsgrupper. Kanske får du ansvara för mötesplatserna Ung i London, Ung i Zürich etc. Ung i-samlingarna finns på nästan varje ort. Då samlas svensktalande studenter och au-pairer i kyrkan. 

Ofta finns det även soppluncher för äldre, du får kanske bära stolar och möblera om, ansvara för morgonböner, klippa gräs, följa med på hembesök och mycket mer.

Tiden man är ute som volontär är ungefär tio månader, men kan variera i olika församlingar. 

Du hittar volontäruppdrag bland de lediga tjänsterna. Välj Svenska kyrkan i utlandet under "Jobbkategorier".  

Är du särskilt intresserad av en viss utlandskyrka så ta gärna personlig kontakt. Kontaktuppgifter till alla församlingar i Svenska kyrkan i utlandet.