Volontär i en svensk församling utomlands

Som volontär får du baka, sköta caféet, hålla i barn- och ungdomsgrupper och andakter. Du kommer att få träffa mängder av människor och välkomna dem in i församlingen.

Utlandsförsamlingarna arbetar på många sätt precis som församlingarna i Sverige. Här finns gudstjänster, dop, barn- och ungdomssamlingar  och mycket mer. 

Det finns också skillnader. Att bo eller vistas utanför det land man kallar sitt hemland, betyder ofta att man också lämnar sitt vanliga kontaktnät. Då blir Svenska kyrkan och församlingen ofta en plats att hitta andra. Tröskeln in i församlingen blir ofta lägre än i Sverige. 

Caféverksamheten är viktig i församlingarna utomlands. De blir mötesplatser mellan människor. Många volontärer arbetar en hel del i caféerna och med bakning. Som volontär får du också ofta arbeta i barn- och ungdomsgrupper. Kanske får du ansvara för mötesplatserna Ung i London, Ung i Zürich etc. Ung i-samlingarna finns på nästan varje ort. Då samlas svensktalande studenter och au-pairer i kyrkan. 

Ofta finns det även soppluncher för äldre, du får kanske bära stolar och möblera om, ansvara för morgonböner, klippa gräs, följa med på hembesök och mycket mer.

Tiden man är ute som volontär är ungefär tio månader, men kan variera i olika församlingar. 

Hitta volontäruppdrag

Vara med i kyrkorådet i din utlandsförsamling

Kanske vill du engagera dig i kyrkorådet i en utlandsförsamling? I kyrkoråden utomlands väljs ledamöterna in tack vare sina personliga egenskaper och kompetens. Att ta ett ansvar för församlingens liv och utveckling är en viktig uppgift för kyrkorådet.

Utlandskyrkan är en snabbt växande del av Svenska kyrkan och många som tar del av den blir djupt engagerade i verksamheten.