Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Volontär i utlandskyrkan

Som volontär i en svensk församling utomlands får du vara en del av församlingens vardagliga arbete. Möt Ida och Johan som varit volontärer i Spanien och Österrike.

Utlandsförsamlingarna arbetar som en församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet.

Som volontär får du till exempel arbeta i barn- och ungdomsgrupper, baka, hålla i caféverksamhet, göra vaktmästaruppgifter, ansvara för morgonböner, vara med i den uppsökande verksamheten och mycket annat.

Tiden man är ute som volontär är ungefär tio månader, men kan variera i olika församlingar. 

Du hittar volontäruppdragen bland de lediga tjänsterna. Välj Svenska kyrkan i utlandet under "Område".