Prata med oss

Till innehållet

Volontär i utlandskyrkan

Som volontär i en svensk församling utomlands får du vara en del av församlingens vardagliga arbete. Möt några av våra volontärer.


Utlandsförsamlingarna arbetar som en församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet.

Servering av mat och dryck på kyrkans bazarmässa. På bilden Inger och Monica, båda volontärer i Svenska kyrkan i Spanien.
Inger och Monica är volontärer i Spanien. Här på kyrkans basar. Bild: Lilian Ronander/Ikon

Som volontär får du till exempel arbeta i barn- och ungdomsgrupper, baka, hålla i caféverksamhet, göra vaktmästaruppgifter, ansvara för morgonböner, vara med i den uppsökande verksamheten och mycket annat.

Framför allt behövs volontärer i London i England och volontärer i Sydney i Australien.

Tiden man är ute som volontär är ungefär tio månader, men kan variera i olika församlingar.