Social Hållbarhet- fokus Tillit & Demokrati

Att agera för ett socialt hållbart samhälle, präglat av tillit och demokrati är Svenska kyrkans tro och ansvar. Programmet "Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” gör det genom teologisk förankring, metodutveckling, utbildning och samverkan.

”Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” är ett stiftsövergripande program inom Svenska kyrkan som vänder sig till dig/er som:
- söker kunskap och teologiskt mandat att arbeta för tillit- och demokratifrågor.
- behöver praktiskt stöd i ett demokratistärkande arbete.
- vill öka graden av samverkan i frågorna med olika aktörer i samhället.

Programmet verkar:
Proaktivt:
- Ökad kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter, rasism.
- Ökad mellanmänsklig tillit. 
- Kopplar kyrkans tro och ansvar till frågor om MR och demokrati.

Reaktivt: 
- Vid antidemokratisk aktivitet.
- Vid hot mot demokratin, t.ex. våldbejakande extremism.

Programförklaring: Vår kristna tro kräver av oss att vi försvarar människovärdet. Därför ger den oss ett särskilt ansvar att värna tillit och demokrati.

På gång i programmet

Prenumerera via RSS