Föreläsningar och samtal från konferensen "Klimatförnekelse, hot och hat"

Flera hundra deltagare samlades för att finna mod och få kunskap för att hantera utmaningar och ta ansvar i klimatkrisens tid. Konferensen var ett samarbete mellan stiften i Stockholm, Strängnäs och Karlstad. Här finns föreläsningar och samtal samlade.