Foto: Abbat

Klimatförnekelse, hot och hat - så möter du motståndet i klimatarbetet

Inspelningen av en konferens för dig som vill finna mod och kunskap för att hantera utmaningar och ansvara för skapelsen i klimatkrisens tid. Som medarbetare, medborgare och medmänniska.

Varför agerar vi inte tillräckligt kraftfullt trots att vi haft kunskapen om klimatkrisen i flera decennier? Vad handlar förnekelse om och vad grundar det sig i? Hur kan klimatförnekelse ta sig uttryck och hur påverkas det offentliga samtalet och demokratin? Hur påverkas klimatarbetet av hot och hat mot engagerade? 

Vi ringar in motkrafterna och lär oss hur vi bättre kan möta motstånd mot förändring. Det handlar om hur klimatförnekelse, hot och hat, extremism, konspirationsteorier och oro kan hindra en fredlig och ekologiskt hållbar utveckling.

Bara att godkänna cookies nedan, till att inkludera funktion, så dyker filmerna med talarna upp

Biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift 

Varför Svenska kyrkan arbetar med klimatfrågan. 

Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap. 

Varför måste vi prata om klimatförnekelse?

Vikten att sträva om det demokratiska samhället fritt från hot och hat och klimatfråga är ett område där demokratin blir hotad.  

Professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet. Forskar och föreläser om utvecklingen av demokratin, civilsamhället och särskilt ungas samtida samhällsengagemang. Ett nytt forskningsprojekt undersöker hur intellektuellt funktionsnedsattas delaktighet och valdeltagande kan ökas.  

Kjell Vowles, doktorand på Chalmers och forskar om klimatförnekelse och nationalism

Är vi alla klimatförnekare? Vikten av att förstå olika former av klimatförnekelse 

Klimatförnekelsen har sin grund i att människor vill skydda sina intressen, sin ideologi och sin identitet. Du kommer att få höra om alla dessa och hur förnekelsen både finns i form av en organiserad desinformationskampanj från fossilbolag, men även kulturellt i vår vardag.

Kjell Vowles är doktorand och forskar om och hur klimatförnekelse, särskilt i kombination med auktoritär nationalism, fördröjer omställningen mot ett samhällssystem som befinner sig inom de planetära gränserna. Medförfattare till boken Upphettning. Demokratin i klimatkrisens tid.

Daniel Poohl, Expo

Konspirationsteorier som politiskt vapen

Vad är konspirationsteorier och logiken bakom dessa? Vi pratar mer om hur det funkar och vilka förenande tankegods som finns.

Daniel Poohl utbildar organisationer och företag i hur de kan förstå och motverka rasistiska organisationer och idéer. Daniel är sedan 2006 chefredaktör och vd på EXPO. Han har skrivit flera böcker om svensk högerextremism och dessutom gett ut en roman.

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi 

Alternativa fakta

Hur fungerar kunskapsmotstånd? Vilka konsekvenser får det när desinformation sprids om klimatförändringarna och hur kan det demokratiska samhället skydda sig? 

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Sedan 2019 leder hon ett stort tvärvetenskapligt forskningsprogram om kunskapsmotstånd, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Hon är författare till boken Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender (2017) och aktuell med boken Därför Demokrati. Om kunskapen och folkstyret (2021). Hon är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och i Svenska Akademien. 

Samuel Hall, Fridays for future

Den 20 augusti 2018 satte sig Greta Thunberg ensam utanför riksdagshuset i Stockholm men en skylt med ett tydligt budskap: Skolstrejk för klimatet. Sedan dess har tusentals samlats under namnet Fridays For Future, en global rörelse som strejkar varje fredag för att politiker och makthavare ska ta sitt ansvar för en klimaträttvis framtid. Men vilka utmaningar möter man som ung aktivist? Hur orkar man fortsätta när känslan av hopplöshet infinner sig? Och hur kan du som vuxen allierad hjälpa till i ungas kamp?

Se ppt-presentationen här 

Kata Nylén, Klimatpsykologerna

Hur möter vi klimatförnekelse, hat och reaktioner mot klimatengagemang 

Psykologin bakom klimatförändringarna och hur vi kan bemöta reaktioner mot klimatengagemang. Du kommer bland annat få höra om: 
- Varför vi inte gör mer trots att läget är så akut. 
- Hur våra känslor påverkar vårt förhållande till klimatförändringarna. 
- Hur du bemöter och hanterar förnekelse och hat för att själv hålla i längden 
- Hur du kan öka din psykologiska motståndskraft

Kata Nylén, leg psykolog och specialist i organisationspsykologi, grundare till Klimatpsykologerna och författare till boken Klimatpsykologi. Arbetar med att hjälpa organisationer att öka sin hållbarhet och förändringskraft. Hon arbetar även med skolors klimatundervisning och driver projekt som utvecklar metoder för unga med klimatångest. 

Se ppt-presentationen här 

Biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift 

Avslutning och sammanfattning

Värdar för konferensen är Svenska kyrkan i Strängnäs, Karlstads och Stockholms stift. 

I samarbete med Programmet Social hållbarhet Fokus tillit och demokrati med stöd av Sensus.