Berättelser om tillit och demokrati

Berättelser, böner, andakter och texter växer fram i programmets olika sammanhang. Vi samlar dem här.

Demokratidagar ”Alla får plats” i Aneby

Aneby pastorat är för åttonde året i rad medarrangör för Anebys demokratidagar.

Berättelser om Tillit och demokrati: Makt tillsammans - en kyrka underifrån

Henrik Frykberg, stiftsadjunkt på Göteborg stift, skriver i nr 9/22 av Svensk Kyrkotidning om "community organising", ett arbetssätt som vill stärka lokal demokrati i sammanslutningar av föreningar och andra aktörer i staden, på landet och i förorten.

Berättelser om Tillit & Demokrati: I Palmes tal fattades nåden

Människovärde är något mycket större än dess sekulariserade definition, skriver Andreas Fagrell, stiftsjurist på Skara stift, som utgår från ett tal av Olof Palme i sin text. Mitt i förberedelserna av det stundande kyrkovalet, vill Andreas komplettera definitionen med nåden och Guds oändliga kärlek.

Berättelser om tillit och demokrati: "Barns nyfikenhet på religion en viktigt kraft i demokratiarbete"

Att tala öppet om tro och religion bidrar till social hållbarhet, tillit och demokrati. Men i många sammanhang är det svårt att göra det i Sverige. Tänk om vi kunde ändra på det! Åsa Nausner, reflekterar om barn och religiös mångfald utifrån seminariet "Tro, hopp och unga".

Så skola de sista bliva de första

Leahs envetenhet väcker hopp. Inte minst i tider när demokrati och mänskliga rättigheter urholkas och hotas i stora delar i världen. Stiftshandläggare Katinka Levin inspireras av Stockholms biskop Andreas Holmbergs berättelse om Leah i Tanzania som trots stora utmaningar, vill kämpa för flickors rättigheter.

Ledljus i världen

Den som en gång har övermannats av kärlek är för alltid förändrad. Och det får konsekvenser. Vi är skapade till att leva i relation med och ansvar för varandra. Charlotte Frycklund, nätpräst i Svenska kyrkan, reflekterar över den överväldigande kärleken och det ansvar den medför.

Vi kan välja det goda

Samverkan inom Toleransprojektet i Borlänge bidrar till stöd och input till unga människor i att utmana sina tankar, hitta sin plats i livet och göra dem medvetna om sina val. Helena Hermansson, toleranspedagog, berättar om möte med skoleleverna och vad det kan leda till.

Kaffekoppsteologi - om samverkan med andra

I Ludvika samlas invånare och olika aktörer inom kommun, näringsliv och civilsamhälle i initiativ som "Störst av allt är kärleken”. Ofta börjar det med en kopp kaffe. Daniel Jansson Brask, präst i Ludvika skriver om kaffekopps-teologi.

Gretas språk är apokalyptiskt...

Morgonandakt av Henrik Frykberg, stiftsadjunkt, Göteborgs stift, i samband med Expos/Social Hållbarhets-programmets utbildning oktober 2019

När tilliten prövas

Ökande populism och krympande utrymme för civilsamhället är frågor som idag står på fler och fler organisationers dagordningar. Nu är hög tid att reflektera över civilsamhällets roll för att bevara och utveckla demokratin, skriver Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap.