Organisation, utvecklingsområden & kontaktpersoner

Här når du oss och kan läsa mer om programmets uppdrag och mål.

Utvecklingsområden

Programmet kan liknas vid ett hus med flera rum: Metod/Verktyg, Relation/Samverkan, Kunskap och Teologisk förankring. Inom dessa ”rum” utvecklas programmets insatser.

Bakgrund

Hårdnande samhällsklimat och ökad polarisering är stora utmaningar idag. Uppdraget i programmets uppstartsfas var att ta fram ett förslag på en långsiktig satsning för Svenska kyrkans arbete och initiativ i frågor om tillit och demokrati.

Kontaktpersoner Samordningsgrupp och Stift

Här når du oss i samordningsfunktionen samt kontaktpersoner på samtliga stift.

Om programmet

Kontaktpersoner, bakgrund, uppdrag och mål