Om programmet

Kontaktpersoner, bakgrund, uppdrag och mål

Svenska kyrkans arbete baserar sig på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild med lika värde och rätt. Det är också grunden till att vi vill vara en demokratisk kyrka och bidra till ett inkluderande och demokratiskt samhälle. 

När normer förskjuts, demokratin undergrävs och människovärdet hotas arbetar kyrkan för att varje människa ska få leva ett värdigt liv.

Det stiftsövergripande programmet ”Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” är ett långsiktigt initiativ för att, som kyrka och i samverkan med det vidare samhället, aktivt arbeta för ett samhälle där människovärdet upprätthålls, den sociala hållbarheten stärks och demokratin värnas.

Bakgrund

Hårdnande samhällsklimat och ökad polarisering är stora utmaningar idag. Uppdraget i programmets uppstartsfas var att ta fram ett förslag på en långsiktig satsning för Svenska kyrkans arbete och initiativ i frågor om tillit och demokrati.

Organisation, utvecklingsområden & kontaktpersoner

Här når du oss och kan läsa mer om programmets uppdrag och mål.

Utvecklingsområden

Programmet kan liknas vid ett hus med flera rum: Metod/Verktyg, Relation/Samverkan, Kunskap och Teologisk förankring. Inom dessa ”rum” utvecklas programmets insatser.

Frågor och Svar

Sex snabba om programmet

Partners

"Forum för levande historia", stiftelsen Expo, nätföreningen #jagärhär, programmet IC Sverige, Uppsala universitet samt Segerstedt institutet, vid Göteborgs universitet, är alla programmets samverkanspartners.