Här finns våra online-utbildningar

I Utbildningskatalogen har vi samlat programmets utbildnings- och föreläsningserbjudanden. Ta del av inspelade föreläsningar, gå eller ge en digital utbildning enskild eller i grupp. Ta stöd av samtalshandledningar och boka en föreläsning eller kurs för ditt pastorat, din grupp eller i samband med er aktivitet.

Konspirationsteorier och Kyrkans själavård

Interaktiv digital utbildning: En spännande och högaktuell utbildning att ta del av antingen som grupp eller enskild. Kursen är ett samarbete mellan programmet och Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet.

Ett samhälle i förändring

Interaktiv digital utbildning: Hur mår demokratin? Vilken utveckling ser vi och vad tänker vi om kyrkans roll och uppgift i en tid av förändring? Medvetandegör och stärk dina församlingsmedarbetares och gruppers självkänsla i relation till frågor demokrati och MR.

"Civilkurage online"- Föreläsning med workshop.

Inspelad föreläsning. Ge eller se föreläsningen i ditt eget sammanhang. Studiehandledning finns här nedanför. Föreläsningen är ett samarbeta med #jagärhär.

Hur påverkar konspirationstänkandet vårt samhälle?

Inspelad föreläsning: Joel Halldorf, teolog, Christer Mattsson, lektor i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet och Frida Stranne, lektor i statsvetenskap, samtalar under journalisten Mattias Holmbergs ledning. Vill ni diskutera finns här även förslag på samtalsfrågor.

Programmets teologiska samtalsdokument

Kristen tro och Mänskliga rättigheter. Hur hänger det ihop? Med avstamp i vardagliga exempel har programmets teologi med samtalshandledning skrivits fram. Texten utgår ifrån Trosbekännelsen.

Grundkurs och Fördjupning av utbildningen "Mänskliga rättigheter, demokrati och teologi"

l vår ges både en onlineversion av utbildningen och ett fördjupande IRL-seminarium i Uppsala. Startdatum 13 april.