Här finns våra online-utbildningar

I Utbildningskatalogen har vi samlat programmets utbildnings- och föreläsningserbjudanden. Ta del av inspelade föreläsningar, gå eller ge en digital utbildning enskild eller i grupp. Ta stöd av samtalshandledningar och boka en föreläsning eller kurs för ditt pastorat, din grupp eller i samband med er aktivitet.

Ett samhälle i förändring

Interaktiv digital utbildning: Hur mår demokratin? Vilken utveckling ser vi och vad tänker vi om kyrkans roll och uppgift i en tid av förändring? Medvetandegör och stärk dina församlingsmedarbetares och gruppers självkänsla i relation till frågor demokrati och MR.

Ytterhögern, demokratin och Svenska kyrkan

Interaktiv digital utbildning: En utbildningsserie i fyra delar om hur bland annat Svenska kyrkan kan påverkas och utmanas av högerextremistiska organisationer. Utbildningen ger ökad kunskap och förståelse. Den syftar också till att stärka förmågan att agera i linje med en värdegrund som värnar människovärdet.

"Civilkurage online"- Föreläsning med workshop.

Inspelad föreläsning. Ge eller se föreläsningen i ditt eget sammanhang. Studiehandledning finns här nedanför. Föreläsningen är ett samarbeta med #jagärhär.

Konspirationsteorier och Kyrkans själavård

Interaktiv digital utbildning: En spännande och högaktuell utbildning att ta del av antingen som grupp eller enskild. Kursen är ett samarbete mellan programmet och Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet.

Programmets teologiska samtalsdokument

Kristen tro och Mänskliga rättigheter. Hur hänger det ihop? Med avstamp i vardagliga exempel har programmets teologi med samtalshandledning skrivits fram. Texten utgår ifrån Trosbekännelsen.

Föreläsningar och samtal från konferensen "Klimatförnekelse, hot och hat"

Flera hundra deltagare samlades för att finna mod och få kunskap för att hantera utmaningar och ta ansvar i klimatkrisens tid. Konferensen var ett samarbete mellan stiften i Stockholm, Strängnäs och Karlstad. Här finns föreläsningar och samtal samlade.

Hur påverkar konspirationstänkandet vårt samhälle?

Inspelad föreläsning: Joel Halldorf, teolog, Christer Mattsson, lektor i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet och Frida Stranne, lektor i statsvetenskap, samtalar under journalisten Mattias Holmbergs ledning. Vill ni diskutera finns här även förslag på samtalsfrågor.

Vitt Skilda- så överlistar vi våra fördomsfulla hjärnor

välkommen med en förfrågan om utbildningen "Vitt Skilda" tillsammans med författaren och journalisten Mina Dennert. En viktig och givande halvdag om omedveten rasism, fördomar och normer utlovas. Utbildningen är öppen för alla intresserade i kyrkans organisationer.