Utbildningar/seminarier

Öka kunskap, få nycklar att agera! Programmet "Social Hållbarhet fokus Tillit och Demokrati´s" erbjudanden om utbildningar riktar sig till pastorat, församlingar, stift, till både medarbetare och/eller förtroendevalda. Nu finns datum för höstens öppna utbildningar.

"Livsviktigt", "inspirerande", "vi fick en gemensam linje". Hundratals medarbetare har hittills deltagit i programmets utbildningar. 
Tillsammans med myndigheten ”Forum för levande historia”, stiftelsen Expo samt föreningen "Jagärhär” och Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, erbjuder programmet utbildnings- och reflektionsdagar om antirasism, demokratins utmaningar och civilkurage. 

Utbildningarna kan om möjligt genomföras irl (in real life) eller online. Kontakta programmets samordningsfunktion eller respektive kontaktperson på stiften.