Kontaktpersoner Samordningsgrupp och Stift

Här når du oss i samordningsfunktionen samt kontaktpersoner på samtliga stift.

Kontaktpersoner på stiften (medlemmar i programmets Operativa grupp): 

Göteborgs stift:
- Henrik Frykberg, stiftsadjunkt
Härnösands stift:
- Irja Åberg,
stiftsdiakon
- Anders Nordlinder, konsultent 
Linköpings stift: 
- Susanna Löfgren, stiftsdiakon
- Pernilla Myrelid, stiftsadjunkt 
Luleå stift: 
- Jon Falk,
stiftspedagog
- Lena Lindström, stifsdiakon
Lunds stift:                                    
- Kent Wisti,
stiftsadjunkt
Skara stift: 
- Åsa Wikman,
stiftsdiakon
Västerås stift:
- Nils Åberg,
stiftsadjunkt
Stockholms stift: 
- Katinka Levin,
stiftskonsulent
Strängnäs stift: 
Växjö stift:
- Jonas Löhnn,
 stiftsadjunkt  
Uppsala stift:
- Sara Hillert,
stiftsadjunkt
Visby stift: 
- Susan Bergkvist,
stiftsdiakon

Programmets samordningsgrupp:
- Lena Blom, samordnare, stiftsdiakon, 018/68 07 54
- Christina Byström, samordnare, kommunikationsstrateg, 018/68 07 41
- Petter Karlsson, sakkunnig i frågor om våldsbejakande extremism 021/17 85 36
- Miriam Hollmer, verksamhetsutvecklare, utredningssekreterare, 018/68 07 38
- Hanna Karpmyr, programadministratör, 018/680 710

Fokusgruppsordförande:
- Eva Christina Nilsson, stiftsdirektor, Uppsala stift

Mail till programmet: 
tillitochdemokrati@svenskakyrkan.se