Demokrati-tema i nr 2 av magasinet Ducatus

Insatser och aktiviteter inom ramarna för programmet Social hållbarhets arbete uppmärksammas i nr 2 av Ducatus, som är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations magasin. Bland annat lyfts tankarna om kyrkan som "oenighetens gemenskap" och dessutom presenteras programmets rapport "Våldsbejakande extremism och församlingarnas arbete med tillit och demokratifrågor".

- Den libera­la demokratin som vi känner den utmanas från många olika håll. Det innebär att de som arbetar i för­samlingar och pastorat bör ha god kunskap om den kristna värde­grunden, vilka värderingar som är centrala för kyrkan och i förläng­ningen också vilka värderingar som inte är det, säger Petter Karlsson i en av de intervjuer som uppmärksammar "Social hållbarhet"-programmets arbete.

Petter ingår i programmets samordningsgrupp liksom Miriam Hollmer som i numret berättar om rapporten; ”Våldsbejakande extremism och församlingarnas arbete med tillit och demokratifrågor.”
 
Läs intervjuerna med Petter Karlsson och Miriam Hollmer,

samt om Högsbo församlings erfarenheter av att utsättas för hat och hot och
om programmets stöd till pastorat och församlingar.

Samtliga texter finns i magasin Ducatus nr 2/22.