Rapport om församlingarnas demokratiarbete med anledning av våldsbejakande strömningar i samhället

Hur utgör de olika våldsbejakande strömningarna i samhället ett potentiellt hot mot sammanhållning, tillit och hopp och vad är Svenska kyrkan uppgift i de utmaningarna? Programmets nya rapport lyfter församlingarnas demokratiarbete.

Rapporten ”Våldsbejakande extremism och församlingarnas arbete med tillit och demokratifrågor” tar upp de olika våldsbejakande strömningarna från höger till vänster. Hur utgör de ett potentiellt hot mot demokrati och sammanhållning i samhället och hur är Svenska kyrkan en av de goda krafter som vill värna hopp, tillit, mänskliga rättigheter och demokrati?, är några av frågeställningarna i rapporten.   

Församlingarnas arbete kan vara såväl förebyggande som reaktivt när något har hänt. Det vardagliga församlingslivets mötesplatser är en av många stenar som lägger grunden för sammanhållning, men vissa platser har högre grad av social oro. När särskilda insatser behövs, skulle kyrkan i samverkan med andra instanser i samhället, kunna gå in och ta en mer aktiv roll, visar rapporten som innehåller både kartläggning och tips.

Rapporten finns tillgänglig hos samordningsfunktionen. Maila vår funktionsbrevlåda: tillitochdemokrati@svenskakyrkan.se