Södra Lapplands pastorat

Välkommen till oss!

I januari 2014 bildades södra Lapplands pastorat i landskapet Lappland inom Västerbottens län.

2015 anslöt även Dorotea-Risbäcks församlingar och södra Lapplands pastorat blir då ett av Sveriges till ytan största. 

I pastoratet arbetar närmare 100 anställda och samgåendet ger nödvändiga förutsättningar för de fem församlingarna att säkra verksamheten inför framtidens många och spännande utmaningar.

dataskyddsombud

Södra Lapplands pastorat har avtal med Agio.

Avtalet är upphandlat av Luleå stift avseende Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet gör en årlig revision och ser till att lagen efterföljs.

Kontaktuppgifter

August Berg, AGIO, +4670-712 98 84

august.berg@agio.se

Begravningsverksamhet

Är du en leverantör till oss?

Faktura adress:

Södra Lapplands pastorat
Fack 77800142
Box 15018
750 15 Uppsala

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument till
77800142@faktura.svenskakyrkan.se

 

E-faktura

Södra Lapplands pastorat följande uppgifter:

GLN-nummer: 2520040623

VAN-leverantör: Swedbank

 

OBS! Referens ska alltid finnas på fakturan.

Det här är våra församlingar