Meny

Södra Lapplands pastorat

Välkommen till oss!

I januari 2014 bildades södra Lapplands pastorat i landskapet Lappland inom Västerbottens län.

2015 anslöt även Dorotea-Risbäcks församlingar och södra Lapplands pastorat blir då ett av Sveriges till ytan största. 

I pastoratet arbetar närmare 100 anställda och samgåendet ger nödvändiga förutsättningar för de fem församlingarna att säkra verksamheten inför framtidens många och spännande utmaningar.

dataskyddsombud

Enligt dataskyddsinspektionen är alla som handskas med personuppgifter tvungna att ha ett utsett dataskyddsombud.

Södra Lapplands pastorats skyddsombud heter Agio System och kompetens AB

Kontakt: dso@agio.se

 

Begravningsverksamhet

Är du en leverantör till oss?

Faktura adress:

Södra Lapplands pastorat
Fack 77800142
Box 15018
750 15 Uppsala

 

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument till
77800142@faktura.svenskakyrkan.se

Det här är våra församlingar