Begravningsavgift och kostnader

En stor del av de kostnader som uppkommer i samband med ett dödsfall har redan betalats av begravningsavgiften.

Begravningsavgiften är en skatt som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Denna avgift bekostar:

* Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år.

* Gravsättning

* Lokal för förvaring och visning av stoftet, så kallad bisättningslokal

* Transporter av kistan från den anvisade lokalen för förvaring av stoftet till begravningsceremoni, krematorium och begravningsplats

* Kremering inklusive enkel urna

* Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

* Skötsel av kyrkogårdens/ begravningsplatsens allmänna ytor, anläggningar, vård    och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

 

Kostnader för dödsboet (i de fall det är aktuellt)

 * Kista och svepning Kistdekoration Annonsering Transport av stoftet av den         avlidna till bårhus eller motsvarande.


* Begravningsceremoni (Begravningsgudstjänst ingår i kyrkoavgiften för dem som tillhör Svenska kyrkan.)

* Urna - om man önskar en annan än den som krematoriet erbjuder

* Minnesstund

* Gravsten

* Skötsel av graven