Gravar, gravsättning & regelverk

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Här finns det mer inom om de gravskick som erbjuds på pastoratets kyrkogårdar.

Foto: Robert From

Traditionell gravplats

med gravsten och planteringsyta för gravsättning av kista eller urna

Dessa gravar upplåts med så kallad gravrätt. Läs mer här: gravrätt
Vid gravsättningen får anhöriga medverka.

Minneslund

En minneslund är ett så kallat anonymt gravskick, det inne bär att anhöriga inte vet exakt var urnan ligger och det inte finns personliga gravar.

Om du vill ställa ner en blombukett eller tända ett ljus gör du det på en gemensam plats.

I en minneslund finns inga gravrätter, och inget personligt skötselansvar. Här sker endast gravsättning av urnor. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen.

Efter att gravsättning har gjorts i minneslunden kommer förvaltning att meddela den eller de anhöriga som ordnat med begravningen.

 Askgravlund

En askgravlund är också en del av en kyrkogård där det inte finns personliga gravar. I askgravlunden finns det en gemensam plats där en namnbricka kan fästas. Om du vill ställa ner en blombukett eller tända ett ljus gör du det på en gemensam plats i askgravlunden. Anhöriga får medverka vid gravsättningen i askgravlunden.

I södra Lapplands pastorat finns Askgravlundar på Stensele, Berglunda och Vilhelmina norra kyrkogård.

Gravsättning av urnor

Gravsättning av urnor sker uteslutande under perioden från och med maj till slutet på september.

Spridning av aska till havs eller i naturen

Om man vill att askan efter den avlidne ska spridas krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Läs mer på lässtyrelsen i Västerbotten:

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/livshandelser/begravningar/sprida-ut-aska

Gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt och det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt. Det vanligaste är att gravrätt uppstår när någon avlider.

Begravningsavgift och kostnader

En stor del av de kostnader som uppkommer i samband med ett dödsfall har redan betalats av begravningsavgiften.

Vad säger begravningslagen?

Hur går man tillväga efter att någon har avlidit?

Begravningsombud

Begravningsombudens uppgift är att granska begravningsverksamheten och företräda de som inte tillhör svenska kyrkan.

Gravskötselerbjudanden

Södra Lapplands pastorat erbjuder sommarskötsel av gravar