Meny

Sökning efter gravrättsinnehavare

Vissa gravar har markerats med skyltar, dessa saknar innehavare. Klicka här för att se om det berör dig.

Bild: Robert From

Som huvudman för begravningsverksamheten är vi skyldiga att föra register över gravsatta samt gravrättsinnehavare.

Registret skall bland annat innehålla uppgifter om den eller de som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Av denna anledning har vi påbörjat en genomgång av samtliga kyrkogårdar i Södra Lapplands pastorat. En del i arbetet är att uppdatera gravregistret så att vi har korrekta uppgifter på innehavare på upplåtna gravplatser.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Det är därför inte ovanligt att dessa uppgifter saknas. Exempelvis är ofta den som är registrerad gravrättsinnehavare avliden sedan flera år eller gravsatt i samma grav som personen är innehavare för.

I de fall uppgifter om innehavare saknas vill vi möjliggöra för närstående att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen.

I enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare har kyrkogårdsförvaltningen därför satt upp skyltar berörda gravplatser. På skylten uppmanas anhöriga att kontakta förvaltningen.

Skyltarna kommer att vara placerade på gravarna under två års tid oavsett om någon anhörig kontaktar oss. Detta då det ofta rör sig om äldre gravar där det kan finnas flera intressenter som också skall ges möjlighet att anteckna sig som innehavare.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudmannen, enlig 7 kap. 19 § begravningslagen.

OBS! Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

För att se vilka gravar som berörs nu, klicka på nedanstående kyrkogårdar, där finns även kontaktuppgifter och information om tidpunkt för när kontakt senast skall tas.

 

 

vad säger begravningslagen?

Följ länken för att läsa mer:

Riksdag/begravningslag

Kontaktuppgifter

Kyrkogårdar inom Dorotea, Stensele samt Vilhelmina församlingar

Johan Olsson, 0942-142 37
johan.s.olsson@svenskakyrkan.se
Post och besöksadress:
Kyrkvägen 2, 91732 Dorotea 

Kyrkogårdar inom Lycksele samt Åsele-Fredrika församlingar

Sven-Erik Genberg, 0950-276 77
sven-erik.genberg@svenskakyrkan.se
Post och besöksadress:
Storgatan 51, 921 32 Lycksele