Politik & protokoll

Här hittar du information från församlingsråd, kyrkofullmäktige, & kyrkogårdsförvaltningens utskott

KGFU

"Kyrkogårdsförvaltningens utskott"

Kyrkofullmäktige

Kallas indelningsdelegerade under organisationsförändring i pastorat & församlingar