Kremation

Foto: Alex & Martin/IKON

Kostnaden för kremationer bekostas av begravningsavgiften, dvs det blir inga ytterligare kostnader för dödsboet. Väljer man kremering så skall askan gravsättas eller spridas inom ett år från den dagen då kremationen gjordes.

I Södra Lapplands pastorat sker de flesta kremationerna vid krematoriet i Umeå utom avlidna som hör till Dorotea-Risbäcks församling där kremationer i Östersund blir närmare.

Efter att kremationen är gjord kommer urnan att transporteras tillbaka till respektive kyrkogårdsförvaltning där den förvaras i avvaktan på gravsättning eller att anhöriga hämtar den för spridning.

När urnan finns på förvaltningen kommer den anhörige, som ordnat med begravningen, att meddelas och erbjudas möjlighet att boka tid för urngravsättning eller ge förvaltningen i uppdrag att gravsätta urnan. När gravsättningen är gjord kommer anhörig att meddelas.

Gravsättning av urnor sker uteslutande under perioden maj till slutet av september.

Vissa av de gravskick som erbjuds kräver att man väljer att kremera, så som minneslund och askgravlund.