Överkalix församling

Lansjärv, Jockfall, Överkalix - i din församling är Svenska kyrkan aldrig långt borta. Välkommen att dela glädje, tro, sorg, ro och gemenskap. Besöker du Överkalix kan du njuta av utsikten från Brännaberget som vittnar om Guds underbara förmåga och kärleksfulla vilja. Här är gudagott att vara!

Söndag den 1:a oktober, på den helige Mikaels dag, välkomnades församlingens nye komminister Mogens Armstrup-Jacobsen. Vi hoppas att han skall komma att trivas i vår församling.

Överkalix kyrkokör 100 år

På nationaldagen den 6/6 firade kyrkokören sitt 100 års jubileum. Det gjordes med en jubileumskonsert i Överkalix kyrka. Konserten dokumenterades av Bernt Selberg och följ länken nedan för att se filmen.

https://www.youtube.com/watch?v=ALEKePgSj_4

Information från kyrkogårdsförvaltningen

Sedan några år tillbaka erbjuder Överkalix församling inte längre tjänsten att plantera på gravar. Mot avgift sköter vi gräsklippning och vattning av gravar. Vattning åtages av de gravar där självvattnande blomlåda installerats av gravägaren (sk. fondgravar undantagna). Erfarenheten har visat att blommorna håller sig mycket bra i dessa lådor då de får en jämn tillförsel av vatten. Viktigt är att se till att de vattensugande banden blir kvar i lådans botten efter jordbyte och att de hamnar rätt i vattentråget. Om banden saknas kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

För plantering på gravar kan ni kontakta entreprenörer.

För frågor gällande kyrkogårdar, skötsel och bevattningslådor kontakta vaktmästare Niklas Isaksson 0926-100 03.

För frågor gällande betalning och fakturorkontakta expeditionen, Carina Nordmark-Nilsson 0926-796 62

Kyrkan sjunger Elvis, Mats Nygård, Jörgen Wennström, Katarina Brandlöv Rova Anneli Nilsson, Anders Drugge, Bernt Sehlberg. Skymd är trummisen Erik Engman Foto: Anders Nyberg

Välkommen vänner!

På bilden längst upp på denna sida syns skönheten i centralorten Bränna. På bilden längst ner syns visserligen kyrkoherden i Kalix men precis lika välkomnande som dennes öppna famn vill vi att församlingen i Överkalix skall uppfattas.

Nyligen har ”Församlingen” mottagit två mycket hedersamma priser. Kommunens kulturpris, samt årets Överkalixbo tack vare insatser som främst kan härledas till musikens område. Överkalixbopriset erhölls för projektet ”Kyrkan sjunger Elvis” och är ett projekt där kyrkans anställda samverkar med ideelt arbetande kulturpersoner och föreningsliv.

Då och då kommer församlingsbor fram och gratulerar oss som är priviligerade med att få vara anställda i församlingen. Givetvis förstår vi att det då är en god vilja som kommer till uttryck. Men våra dyra och kära församlingmedlemmar tycks då glömma sin egen del i verksamheten. Dom har en mycket stor del i att vi är den församling vi är, den församling som får dessa priser. Utöver skönheten i vår bygd så finns det en skönhet i församlingens position inom kommunen. Kyrkans förtroendevalda, kommunens förtroendevalda och föreningsliv har en god relation och samtliga känner sin bygd. Delvis beror det på att vi är en liten församling i en liten kommun, själva organisationsformen borgar för en närhet människor emellan. Men det existerar också en god vilja att vilja göra saker tillsammans, att söka samarbetsprojekt kommun, församling och föreningsliv, som påverkar och hjälper oss anställda på ett mycket positivt och stöttande sätt. Utan den samverkansfaktorn skulle vår möjlighet att vara lokalt närvarande, samt att fungera som kyrkans primära och grundläggande enhet vara betydligt sämre.

Så visst är vi en församling i en mycket vacker och välsignad bygd. Men vi är också en församling som befinner sig i en mycket behaglig miljö när det gäller samverkan med kommun, föreningsliv och församlingsborna. Och det är församlingsborna, de förtroendevalda i både kyrka och kommun och alla eldsjälar i föreningslivet som skall prisas för detta minst lika mycket som vi som är anställda. ”Församlingen” är en beteckning på samtliga och den uttrycker också en samhörighet med hela den allmänneliga och världsvida kyrkan. Där är Guds son Jesus Herre och det känns som att dennes närvaro är vad som välsignar vår bygd både vad det gäller skönheten i naturen och i vår lokalt närvarande församling. Att vi faktiskt fick dessa priser är ett faktum. Vi skulle inte ha fått priserna om vi inte hade haft en fungerande och lokalt närvarande församling hur mycket vi än skulle spela och sjunga.

Så kära och dyra församlingsbor! Det är vi anställda som ska tacka ER!

 

Årets Överkalixbo!

Överkalix IFs ordförande Maria Carlsson delar ut pris för Årets Överkalixbo till prästen Katarina Brandlöv Rova och kulturarbetaren och musikläraren Anders Drugge Foto: Anders Nyberg