Foto: Erika Faxén

Kumla -Tärna - Kila pastorat

Domssöndagen (Drama "Han Som Alltid Väntar och de tre änglarna")

22/11 Gudstjänst från Tärna kyrka

Domssöndagen (Drama "Han Som Alltid Väntar och de tre änglarna")

Här kan du ta del av samtliga digitala gudstjänster från våra kyrkor. 
Scrolla nedåt och klicka på det klipp du vill se.

Tankar i tiden

Här kan du ta del av samtliga digitala gudstjänster från våra kyrkor. Scrolla nedåt och klicka på det klipp du vill se.