Foto: Erika Faxén

Kumla -Tärna - Kila pastorat

Här kan du ta del av samtliga digitala gudstjänster från våra kyrkor. 
Scrolla nedåt och klicka på det klipp du vill se.

Tankar i tiden

Här kan du ta del av samtliga digitala gudstjänster från våra kyrkor. Scrolla nedåt och klicka på det klipp du vill se.

Tredje söndagen efter Trettondedagen

24/1-21 Gudstjänst från Tärna kyrka

Tredje söndagen efter Trettondedagen

Andra söndagen efter trettondedagen

17/1-21 Vi sjunger julen ut från Kumla kyrka

Andra söndagen efter trettondedagen

Första söndagen efter trettondedagen

10/1-21 Gudstjänst från Kila kyrka

Första söndagen efter trettondedagen

Maria Svärd, Kicki Liljefors Ahlqvist, Ulrika Larsson, Kerstin Wallin Rydh, Kerstin Billman och Ingrid Eklund

6/1-21 Carolsgudstjänst från Kumla kyrka

Maria Svärd, Kicki Liljefors Ahlqvist, Ulrika Larsson, Kerstin Wallin Rydh, Kerstin Billman och Ingrid Eklund

Söndagen efter nyår

3/1-21 Gudstjänst från Tärna kyrka

Söndagen efter nyår