Foto: Erika Faxén

Kumla - Tärna - Kila pastorat

Nödrop för Ukraina

Stöd de som drabbats av kriget.

Ge en gåva

Aktuellt

29/6-22 onsdag Familjeallsång

kl 17.00 Ransta Nästa bygdegård

Sommarcafé

Onsdagar 29 juni -10 augusti 14.00-16.00 vid Församlingshuset i Kumla kyrkby

Okänd (färglagd till trolig ursprungsversion)

Öppen kyrka i Kumla kyrkby

Alla söndagar i juli månad 12-18. Välkommen!

17/8-22 Surströmmingslunch

13.00 Surströmmingslunch för daglediga, Församlingshuset Kumla (föranmälan)

Lunch för daglediga

Sommaruppehåll - terminsstart 14 september (17 augusti surströmmingslunch)

Röken från två rosa kaffekoppar snirklar ihop sig till ett hjärta.

Eftermiddagskaffe i Kila prästgård

Sommaruppehåll - terminsstart 7 september

22/9-22 (måndag) Resa för daglediga

Nytt datum för resan till Wadköping! Anmälan senast måndag 15/8.

Två små pojkar leker inomhus. En av dem håller i en boll.

Kom & Lek (start 12/9 i Ransta och 15/9 i Kumla)

Måndagar 9-11 i Ransta Nästa bygdegård, torsdagar 9-11 i Klockargården, Kumla

Gospelkonsert under ledning av Anki & Magnus Spångberg

Söndag 4 september kl 18.00 i Kila kyrka

Solen lyser genom några buskar.

Stå fasta i hoppet

I filmade seminarier uppmanar våra biskopar oss att stå fasta i hoppet. Se två nya föredrag varje söndag.

Två kvinnor sjunger och dansar utomhus med fyra barn. En klarblå fin himmel.

Ge en gåva

Tillsammans kämpar vi för att människor ska kunna leva värdiga liv, inte enbart överleva. Genom din gåva är du delaktig i både livräddande insatser vid katastrofer och i att skapa förutsättningar för en mer rättvis framtid - för alla. Din gåva räddar liv!

Digitala gudstjänster

25/6-22 Helgsmålsbön från Kila kyrka

Johannes Döparens dag " Den Högstes profet"

18/6-22 Helgsmålsbön från Kila kyrka

Första söndagen efter trefaldighet "Vårt dop"

11/6-22 Helgsmålsbön från Kila kyrka

Heliga Trefaldighets dag "Gud - Fader, Son och Ande"

Kumla kyrka, ljus

Tankar i tiden

Här kan du ta del av samtliga digitala gudstjänster från våra kyrkor

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem
Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.