Tärna kyrka exteriör, vår
Foto: Per Nestor

Tärna kyrka

Uppland (Västerås stift)

Tärna kyrka

När den första kyrkan byggdes i Tärna, kan inte fastställas, men närheten till Sagån talar för tidig bebyggelse i orten. Kristendomen anses ha nått dessa trakter under 1000-talet. Antagligen har då en kyrka av trä rests i Tärna.

Om det vanliga utvecklingsmönstret följts har redan på 1100-talet en romansk stenkyrka uppförts med långhus och kor. Denna romanska kyrka ombyggdes i gotisk stil, troligen i början på 1300-talet, till en kvadratisk gråstenskyrka. En tidig medeltida sprättäljd bjälke ligger upplagd på sakristians vind och är troligen från den gamla kyrkobyggnaden.

En rejäl ombyggnad genomfördes åren 1897 - 1898 ett nytt tresidigt kor, nya valv och ett kyrktorn som ersatte den tidigare klockstapeln. I och med denna ombyggnad fick kyrkan en nygotisk stil. I öster är hela takstolar återanvända.

Brudkronan bytte man till sig år 1700 ”uti Sahlberg marknad den 14 februarij”. Vi brukar säga Salamarken och firar Alla hjärtans dag med Drop-in-vigslar.

Tärnafilmen

Välkommen in i Tärna kyrka för att vara med på en guidad visning med kyrkoherde emerita Karin Hammermo och tidigare vaktmästaren Ove Andersson (klicka på filmen nedan)!