Foto: Per Nestor

Kila kyrka

Västmanland (Västerås stift)

Kila kyrka

Den ursprungliga stenkyrkan uppfördes av ”Salamästaren” någon gång på 1300-talet och ersatte möjligen en tidigare träkyrka, fragment av en äldre medeltida dopfunt styrker detta. I kyrkans långhus finns fortfarande 21 medeltida takstolar som daterats till 1300-tal.


Kyrkan har renoverats i början på 1500-talet och då tillkom altarskåpet, som är ett svenskt arbete, och en ny dopfunt gjuten i klockmalm. Kyrktornet byggdes 1780 samtidigt som det medeltida vapenhuset revs. 1798 förlängdes hela kyrkan åt öster då nuvarande kor och sakristia tillkom. 


Förändringen är stor från den ursprungliga stenkyrkan. I sin nuvarande form består kyrkan av ett långhus med kyrkport i söder och rakt avslutat kor i öster av samma bredd som långhuset. Öster om koret finns en vidbyggd sakristia med lätt rundade form. Vid långhusets västra kortsida reser sig kyrktornet med ytterligare en ingång. Det sägs att kyrkklockorna i tornet en gång stals
från Kila kyrka till Sockenkyrkan.

Kilafilmen

Välkommen in i Kila kyrka för att vara med på en guidad visning med prästen Sture Holmberg (klicka på filmen nedan)!