Foto: Per Nestor

Aktuellt

Svenska kyrkan är en stor och rikstäckande organisation där verksamheten bedrivs i många mindre enheter på olika nivåer som t ex stift, pastorat eller församling. Beroende på bl a medlemsantal, geografi, population, storlek på lokaler etc. ser verksamheten inte likadan ut överallt.

I Kumla, Tärna och Kila församlingar arbetar vi på det sätt som vi tror är rätt för oss som lever och verkar här och gör bedömningar utifrån detta. Den som är yttert ansvarig för verksamheten är vår kyrkoherde Per Alkstål (kontaktuppgifter längs ned på sidan).

Klicka här för att komma direkt till våra digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster

eller här för att läsa aktuella bibeltexter: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

För information om expeditionens öppettider och kontaktuppgifter - se längst ned.

Vi söker ny kyrkoherde

Ansökningstiden är förlängd till 28 februari

Musikcafé

Tisdag 5 mars i Ransta Nästa bygdegård

Dopfester 2024

Kumla kyrka lördag 2 mars kl 10-12 Tärna kyrka lördag 2 mars kl 14-16 Kila kyrka söndag 10 mars kl 14-16

Mellomässa

Söndag 24 mars kl 18.00 i Kila kyrka

Kyrkis

Torsdagar kl 09.00-11.00 i Ransta Nästa bygdegård (inställt 29/2, 4/4, 9/5, terminsavslutning 23/5)

Miniorer

Torsdagar 13.00-15.00 i Ransta Nästa bygdegård (inställt 29/2, 4/4, 9/5, terminsavslutning 23/5)

Lunch för daglediga

Onsdagar kl 13 (jämna veckor) i Församlingshuset, Kumla kyrkby. Terminsstart 24 januari. Pris: 60 kr.

Eftermiddagskaffe

Onsdagar kl 14.30-16.00 (var fjärde vecka) i Kila prästgård. Terminsstart 31 januari - ingen föranmälan.

Vi byter lokal

Med start vecka 45 t o m 30 april begränsar vi användningen av kyrkorna för att spara energi under vinterhalvåret. Läs mer här:

Världens Barn

Här samlar vi våra bidrag till årets insamling för Världens Barn. Insamlingen pågår hela året.

Församlingsbladet

Här kan du läsa församlingsbladet som också delas ut via post i pastoratet (postnummer 73373, 73393, 73394, 73395, 73396, 73398). Kommer det inte fram som det ska? Klicka här och fyll i formuläret så att vi kan lösa det med Postnord. Har du ett annat postnummer och vill ha det hemskickat? Fyll i dina adressuppgifter allra längst ned i formuläret.

Expeditionen

Expeditionens telefontider är måndag - torsdag 10-12:

Telefonnummer: 0224-42 28 00

E-post: kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se              

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila

Vid brådskande ärenden utanför kontorstid kontakta kyrkoherde Per Alkstål:  0224-42 28 03 eller (sms) 076-656 28 03