Meny

Personal

Det är vi som arbetar i Kumla-Tärna-Kila pastorat. Vi finns här för dig. Välkommen att kontakta oss.

Pastorsexpedition
Växelnr: 0224-67 70 50
Skicka e-post till kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se

Annette Gustafsson
Kanslist (vik)
Direktnr: 0224-67 70 51

Lilian Perers
Kanslist (tj l)
Direktnr:

Karin Hammermo
Kyrkoherde
Direktnr: 0224-67 70 52
Skicka e-post till karin.hammermo@svenskakyrkan.se

Ingrid Eklund
Präst
Direktnr: 0224-67 70 53
Skicka e-post till ingrid.eklund@svenskakyrkan.se

Anita Sandin
Vik. församlingsassistent (Kom & lek)
Mobilnr: 073-152 68 95
Skicka e-post till anita.sandin@hotmail.com

Sture Holmberg
Vik. komminister
Direktnr:
Skicka e-post till sture.holmberg@svenskakyrkan.se

Ulrika Larsson
Kyrkomusiker (körledare för Kila kyrkokör, Sånglust och Gospelkören KAOS)              Direktnr: 0224-67 70 55 Mobilnr: 073-773 28 55
Skicka e-post till ulrika.larsson@svenskakyrkan.se

Kerstin Ragnarsson
Vik kantor
Direktnr:
Skicka e-post till kerstin.broddbo@gmail.com

Per Nestor
Körledare för Kumla-Tärnakören
Mobilnr: 070-996 22 08
Skicka e-post till 510lindqvist@gmail.com

Kenneth Liljeholm
Vaktmästare
Ansvarig för Kumla kyrka och kyrkogård
Direktnr: 0224-67 70 57
Skicka e-post till kenneth.liljeholm@svenskakyrkan.se

Ove Andersson
Vaktmästare
Ansvarig för Tärna kyrka och kyrkogård
Direktnr: 0224-67 70 58
Skicka e-post till ove.x.andersson@svenskakyrkan.se

Helena Rilbacke
Vaktmästare
Ansvarig för Kila kyrka och kyrkogård
Direktnr: 0224-67 70 59
Skicka e-post till helena.rilbacke@svenskakyrkan.se