Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal

Det är vi som arbetar i Kumla-Tärna-Kila pastorat. Vi finns här för dig. Välkommen att kontakta oss.

Pastorsexpedition
Växelnr: 0224-67 70 50
Skicka e-post till kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se

Lilian Perers
Kanslist
Direktnr: 0224-67 70 51

Karin Hammermo
Kyrkoherde
Direktnr: 0224-67 70 52
Skicka e-post till karin.hammermo@svenskakyrkan.se

Ingrid Eklund
Präst
Direktnr: 0224-67 70 53
Skicka e-post till ingrid.eklund@svenskakyrkan.se

Sture Holmberg
Vik. komminister
Direktnr:
Skicka e-post till sture.holmberg@svenskakyrkan.se

Ulrika Larsson
Kyrkomusiker                                                                        Körledare för Kila kyrkokör och Sånglust                                   Direktnr: 0224-67 70 55 Mobilnr: 073-773 28 55
Skicka e-post till ulrika.larsson@svenskakyrkan.se

Kerstin Ragnarsson
Vik kantor
Direktnr:
Skicka e-post till kerstin.ragnarsson@svenskakyrkan.se

Per Nestor
Körledare för Kumla-Tärnakören
Mobilnr: 070-996 22 08
Skicka e-post till 510lindqvist@gmail.com

Kenneth Liljeholm
Vaktmästare
Ansvarig för Kumla kyrka och kyrkogård
Direktnr: 0224-67 70 57
Skicka e-post till kenneth.liljeholm@svenskakyrkan.se

Ove Andersson
Vaktmästare
Ansvarig för Tärna kyrka och kyrkogård
Direktnr: 0224-67 70 58
Skicka e-post till ove.x.andersson@svenskakyrkan.se

Helena Rilbacke
Vaktmästare
Ansvarig för Kila kyrka och kyrkogård
Direktnr: 0224-67 70 59
Skicka e-post till helena.rilbacke@svenskakyrkan.se