Personal

Det är vi som arbetar i Kumla-Tärna-Kila pastorat. Vi finns här för dig. Välkommen att kontakta oss.

Personal ht -20

Pastorsexpedition
Växelnr: 0224-67 70 50
Skicka e-post till kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Lilian Perers
Kanslist
Direktnr: 0224-67 70 51

Skicka e-post till lilian.perers@svenskakyrkan.se

 

Karin Hammermo
Kyrkoherde
Direktnr: 0224-67 70 52
Skicka e-post till karin.hammermo@svenskakyrkan.se

 

Ingrid Eklund
Präst
Direktnr: 0224-67 70 53
Skicka e-post till ingrid.eklund@svenskakyrkan.se

 

Anita Sandin
Vik. församlingsassistent (Barn och familj, Diakoni)
Telefon: 0224-67 70 54
Skicka e-post till anita.sandin@svenskakyrkan.se

 

Sture Holmberg
Vik. komminister
Direktnr:
Skicka e-post till sture.holmberg@svenskakyrkan.se

 

Ulrika Larsson
Kyrkomusiker (körledare för Kila kyrkokör, Sånglust och Gospelkören KAOS)             

Direktnr: 0224-67 70 55 Mobilnr för sms: 073-773 28 55
Skicka e-post till ulrika.larsson@svenskakyrkan.se

 

Kerstin Ragnarsson
Vik kantor
Direktnr:
Skicka e-post till kerstin.broddbo@gmail.com

 

Per Nestor
Körledare för Kumla-Tärnakören
Mobilnr: 070-996 22 08
Skicka e-post till 510lindqvist@gmail.com

 

Kenneth Liljeholm
Vaktmästare
Ansvarig för Kumla kyrka och kyrkogård
Direktnr: 0224-67 70 57
Skicka e-post till kenneth.liljeholm@svenskakyrkan.se

 

Ove Andersson
Vaktmästare
Ansvarig för Tärna kyrka och kyrkogård
Direktnr: 0224-67 70 58
Skicka e-post till ove.x.andersson@svenskakyrkan.se

 

Helena Rilbacke
Vaktmästare
Ansvarig för Kila kyrka och kyrkogård
Direktnr: 0224-67 70 59
Skicka e-post till helena.rilbacke@svenskakyrkan.se