Foto: Ulrika Larsson

Barn och familj

Våra verksamheter för barn och familj är för tillfället pausade p g a den pågående pandemin. Vi kör igång igen så snart vi känner att det är säkert för alla.

Kom och lek - verksamheten är pausad

Torsdagar 09-11 i Klockargården, Kumla kyrkby

Öppen verksamhet för barn i vuxens  sällskap. Lek, fika, sång och samtal.

Kontakt: Anita Sandin 0224-67 70 54, anita.sandin@hotmail.com

 

Småbarnsrytmik 

Verksamheten är vilande under vt -20.