Foto: Per Nestor

Kumla kyrka

Västmanland (Västerås stift)

Kumla kyrka

Kyrkan uppfördes av gråsten omkring år 1300 med långhus och en fristående klockstapel. Kyrkan är byggd av ”Salamästaren”, vilken fått uppdraget att grunda och resa en kyrka i Kumla, men också i Kila och Sala.

Under senare delen av 1400-talet ersattes det platta innertaket av trä med stjärnvalv av tegel och försågs med kalkmålningar utförda av Albertus Pictor. Enligt ett visitationsprotokoll från 1630 ägde detta rum år 1482. Dessa målningar har aldrig varit övermålade och rengjordes år 2017.

Kyrktornet fullbordades 1765. Tornet ersatte den tidigare klockstapeln. I september 1779 byggdes sakristian om då dess gamla valv revs och ersattes med ett plant, panelklätt innertak. Under 1700-talet förstorades även fönstren. I korfönstren finns glasmålningar utförda 1960 av Västeråskonstnären Nils-Aron Berge.

Vid omförgyllning av korset på kyrktornet hittades en plåtburk med ett brev med namn på de präster och sockenmän som var verksamma när kyrktornet byggdes. Idag ligger en kopia i lådan och ett nytt original med aktuella namn.

Kumlafilmen

Välkommen in i Kumla kyrka för att vara med på en guidad visning med kyrkvärd Anna-Carin Eriksson (klicka på filmen nedan)!

Öppen kyrka alla söndagar i juli månad kl 12-18

Kaffeservering med hembakat bröd. Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/nyheter/oppen-kyrka-i-kumla-kyrkby