Hyltebruks pastorat

Jesus sa: "Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum." Församlingarna i Hyltebruks pastorat vill erbjuda rum för tro och tvivel. Rum där vi kan möta Gud och varandra - rum för hela livet!

Aktuellt just nu:

Kalender

Här hittar du tider och platser för alla aktiviteter i Hyltebruks pastorat.

Daglig andakt

Här kan du se våra dagliga andakter. Välkommen att be med oss.

Senapskornet

Församlingsbladet Senapskornet skickas ut fyra gånger om året till alla hushåll i Hyltebruks pastorats församlingar. Senapskornet finns också att hämta i våra kyrkor och församlingshem samt på pastorsexpeditionen i Hyltebruk.

Sjung i kör med oss!

Körverksamhet

Musiken är en av Guds gåvor till oss människor. Musiken förmedlar evangeliet i en annan dimension än det talade ordet. Därför är musiken alltid en viktig del av Kyrkans verksamhet.

Barn - och ungdomsgrupper

Tre flickor tittar busigt upp bakom en kyrkbänk.

Barn och unga

Genom våra olika barn- och ungdomsverksamheter vill vi hjälpa unga människor att få en trygg grund att bygga sina liv på. Vi vill vara medvandrare i en komplicerad värld. Finnas med som en trygg punkt genom uppväxten, antingen det handlar om att dela med sig av Bibelns spännande berättelser i barngrupperna eller att diskutera livets stora frågor med konfirmanderna. Det ska alltid finnas rum för barn och unga i församlingen.

Livets högtider

Två händer skriver på en bärbar dator.

Cyberangreppet 2023–2024

Svenska kyrkan utsattes den 23 november 2023 för ett cyberangrepp, en så kallad ransomware-attack. På denna sida hittar du information om angreppet och efterföljande konsekvenser i form av stulen data.

Kontaktuppgifter till Hyltebruks pastorats dataskyddsombud:
Tom Angeling: 0470-77 38 18
tom.angeling@svenskakyrkan.se 

Pastorsexpeditionen i Hyltebruk

Telefon: 0345-197 40

E-post: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Kyrkogatan 1, 314 31 HYLTEBRUK

Postadress: Box 4, 314 21 HYLTEBRUK

Faktura adress:

Hyltebruks pastorat

Fack 77801652

Box 15018

750 15  Uppsala

Fakturor via epost: 77801652@faktura.svenskakyrkan.se