Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj - den världsvida kyrkan.

Dopet är en fest i Guds familj

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om - dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden. 

Du är välkommen att kontakta din församling om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.

Dopet hänger inte på föräldrarnas tro

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet - det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.

Dopet är en helig handling

Dopet är ett sakramen. Det betyder ”helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor.

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Alla får döpas - åldern spelar ingen roll

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni tillhör Svenska kyrkan, något annat samfun eller en annan religion.

Om barnet är över tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli döpt.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

Det händer ofta att konfirmander döps

Vill du konfirmeras? Konfirmationen innebär att du bekräftar - säger ja tack - till ditt dop. Det förutsätter förstås att du är döpt, men det är ganska vanligt att unga människor som vill konfirmeras, inte blev döpta som barn. Då går det bra att döpas strax före konfirmationen.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet är en fest och därför samlas ofta familj och vänner när det är tid för dop. Den kan var en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst.

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint, stort och speciellt. Det är ett viktigt förtroende där man får en särskild relation till barnet som döps. Som förälder kan det kännas bra att det finns en anna vuxen som bryr sig om och ber för barnet.

Som fadder kan du berätta för fadderbarnet om dopets betydelse och att Gud finns med i livet, oavsett vad som händer. Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet. Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: Du måste själv vara döpt i en kristen kyrka.

 

I våra församlingar, Femsjö, Färgaryd, Långaryd och Unnaryd erbjuder vi dop i eller i anslutning till söndagens gudstjänst. Vi erbjuder även dop på lördagar.

Ring Lotta på expeditionen så bokar hon ditt dop. tel 0345-197 40.