Begravning

Om du förlorar en männsika som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Du som anhörig kan få stöd och hjälp av kyrkan på olika sätt, både före, under och efter begravningen.

Avsked i livet

Under livet är vi med om många avsked. Det hör till våra mänskiliga villkor att mötas och skiljas. Vid det slutliga avskedet - döden, är det särskilt viktigt att ta farväl. 

Ritualet vid en begravningsgudstjänst fyller grundläggande mäskliga behov av trygghet och kontinuitet. Vi minns och tackar för vad den avlidne fått betyda för oss. Prästen överlämnar den avlidne i Guds händer och lyser frid över henne.

Varje begravningsgudstjänst är unik och speglar den avlidnes liv och Guds eviga kärlek. Den präst som leder begravningsgudstjänsten kontaktar dig som anhörig, så att ni tillsammans kan utforma begravningen utifrån Svenska kyrkans ordning.

Själaringning

Så snart som möjligt efter dödsfallet rings det i den församlingskyrka den avlidne tillhörde.

Tacksägelse

En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp och kyrkans klockor ringer en stund.

I våra församlingar, Femsjö, Färgaryd, Långaryd och Unnaryd, erbjuds tider för begravning på onsdag eftermiddag, torsdag och fredag förmiddag och eftermiddag. Våra församlingshem kan användas för minnesstund efter begravningen, om så önskas.

Har du frågor som rör begravning eller gravskick, kontakta Lotta på expeditionen. Telefon 0345-197 40.

Här nedan ser du en bild på Hyltebruks pastorats bårtäcke som du gärna får låna i samband med begravning. kontakta Lotta på expeditionen. Telefon 0345-197 40.