Gravstenssäkerhet

Inom Hyltebruks pastorat har vi nu påbörjat arbetet med att inventera instabila gravstenar.

Instabila och fallande gravstenar är en stor säkerhetsrisk både för personal och besökare.

Vi följer de av Centrala Gravvårds Kommittén (CGK) framtagna metoder för prövning av monterade gravstenar.

Kortfattat består säkerhetsrisken i att många gravstenar är bristfälligt förankrade, dels kan dubben som förankrar stenen i sockeln vara av bristfällig kvalitet t ex rostig armeringsjärn eller kopparrör i värsta fall saknas det helt dubb. Det kan även vara så att själva sockeln inte går tillräckligt (dvs 1/3 av stenens höjd) djupt ned i marken.

Kyrkogårdsförvaltningen har rätt att lägga ned stenar som utgör en säkerhetsrisk, i Hyltebruks pastorat har vi valt att istället tillfälligt säkra stenar med trästolpar och ett band.

Det är den enskilde gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att stenen åtgärdas.

Gravrättsinnehavare till berörda stenar kommer att kontaktas per brev efter att vi slutfört första etappen av inventeringen.

Vi rekommenderar inte att man kontrollerar gravstenar själv då det är en stor säkerhetsrisk!

Läs mera här:

Centrala Gravvårdskommitténs Montering och provning av gravvårdar

 

Har ni frågor, kontakta: