Meny

Våra förtroendevalda

Svenska kyrkan styrs av förtroendevalda. Vanliga församlingsbor som brinner för sin kyrka och församling. Som på sin fritid tar ansvar för kyrkans framtid. Människor som har fått förtroende att vara med och leda kyrkan.

Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktiges ledamöter väljs vid kyrkovalet som hålls i september vart fjärde år (året innan riksdagsvalet). Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år på valdagen har rösträtt. I kyrkofullmäktige 2018-2021 finns följande nomineringsgrupper representerade:

Alla tiders kyrka i Hyltebruks pastorat fick 16,44 % av rösterna. Representanter är Bo Gunnar Åkesson, Ingrid Ehde Larsson och Thomas Larsson. Ersättare Britt Johansson och Katarina Åkesson.

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna fick 21,76 % av rösterna. Representanter är Ove Gustafsson,Kristina Johansson och Krister Mattsson. Ersättare Silva Hafström och Kent Wahlström.

Kyrkan för alla i Hyltebruks pastorat fick 7,38 % av rösterna och representeras av Maria Bertilsson ersättare Ann-Sofie Wahlström och Linda Larsson.

Gemensam framtid i Hyltebruks pastorat fick 14,80 % av rösterna. Representant är Maj Brodin Johansson och Rolf Kenneryd ersättare Mari-Louise Persson och Anders Bertilsson.

Levande kyrka i Hyltebruks pastorat fick 29,40 % av rösterna. Representanter är Anna Roos, Helen Skoogh, Bengt-Göran Kjeller, Karina Johansson och Rebecca Bäckman ersättare Annelie Good Erlandsson, Emma Andersson och Per Dahlström.

Sverigedemokraterna fick 9,77% av rösterna och representeras av Kerstin Alxén  och ersättare är Monic Grönroos.

Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet, som är pastoratets styrelse eller "regering".

Efter nomineringsmöten i varje församling utser kyrkofullmäktige även ett församlingsråd till respektive församling. Deras uppgift är att ta lite extra ansvar för gudstjänstlivet och annan verksamhet i sin församling.

Kyrkofullmäktiges, kyrko- och församlingsrådens ordförande:

Anna Roos

Hyltebruks pastorat

Kyrkofullmäktiges ordförande

Ingrid Ehde Larsson

Mer om Ingrid Ehde Larsson

Ordförande i kyrkorådet, ledamot i personalutskottet och ledamot i Färgaryds församlingsråd

Karina Johansson

Hyltebruks pastorat

Kyrkorådets vice ordförande, ordförande i Långaryds församlingsråd

Kerstin Brodin

Hyltebruks pastorat

Ordförande i Femsjö församlingsråd

Birgitta Åkesson

Hyltebruks pastorat

Ordförande i Unnaryds församlingsråd

Margaretha Johansson

Hyltebruks pastorat

Ordförande i Färgaryds församlingsråd