Solcellspaneler på pastorsexpeditionen

Svenska kyrkans arbete med att minska energianvändningen och att enbart använda förnyelsebar energi är en viktig miljöfråga. Att ha en låg energianvändning är en förutsättning för att byggnader ska kunna miljöcertifieras med ett högt betyg.

I samband med bygget av vår nya pastorsexpedition installerades därför 26 solcellspaneler på expeditionens tak. Anläggningen kommer att producera ca 6000 kWh per år, vilket är lika mycket som 1 liten villa förbrukar per år. Soliga dagar under sommarmånaderna innebär det ett bra tillskott till vårt eget energibehov och behöver vi inte energin själv så kan vi istället leverera ut till elnätet.

Tryck här för att se anläggningens prestanda