Lediga tjänster

Vill du bli vår nya kollega i Hyltebruks pastorat?

Präst 100%

I prästtjänsten tjänstgör du med Hyltebruk som utgångspunkt i hela pastoratet men med Unnaryd och Femsjö som särskilt ansvarsområde. Tjänsten är allmän med alla de uppgifter som finns i en församling. Du kommer att leda gudstjänster, kyrkliga handlingar, arbeta med konfirmander och andra grupper. Vi förutsätter att du vill arbeta med människor i alla åldrar, och gärna möter människor även utanför kyrkorummet. Vi vill också att du tillsammans med församlingsråden och medarbetare arbetar med att utveckla och stärka gudstjänsten. 

För tjänsten gäller också att vi vill ta tillvara personliga gåvor och intressen. Vi utgår ifrån att du vill samarbeta med kollegor och andra anställda, då vi ser församlingsarbetet som ett lagarbete, där både anställda och ideella, bidrar på olika sätt.

I pastoratet finns förutom kyrkoherden, ytterligare en komminister, fyra musiker, diakoniassistent, församlingsassistenter, kanslipersonal och vaktmästare.

Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan skickas till: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se 

Vill du veta mer om tjänsten?

Kontakta:

Gunnar Åkesson, kyrkoherde. tel nr 0345-19741

gunnar.akesson@svenskakyrkan.se

 

Femsjö kyrka
Femsjö kyrka
Unnaryds kyrka Foto: Anna Nykvist