Lediga tjänster

Vill du bli vår nya kollega i Hyltebruks pastorat?

KYRKOHERDE 100 %

Jesus sa: "Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum." Församlingarna i Hyltebruks pastorat vill erbjuda rum för tro och tvivel. Rum där vi kan möta Gud och varandra. Rum för hela livet.

… och så har vi RUM för DIG som vill bli vår nya KYRKOHERDE!

Vårt pastorat har fyra församlingar – Femsjö, Färgaryd, Långaryd och Unnaryd – och ungefär 4 400 kyrkotillhöriga. Dessutom finns det kyrkor i Jälluntofta och Landeryd. Och förstås i själva Hyltebruk där även pastorsexpeditionen ligger. Genom våra församlingar vill vi möta människor där de befinner sig – både i livet och rent geografiskt.

Nu söker vi en ny kyrkoherde som är både lyhörd och tydlig i sitt ledarskap och som har förmåga till både närhet och helikopterperspektiv.

Vi är en bygd med ett rikt föreningsliv där kyrkan är en viktig och självklar del, därför söker vi dig som är en stolt ambassadör för Svenska kyrkan, vill samverka med föreningslivet och som vill bli en del av bygdens olika sammanhang.

I Hyltebruks pastorat har vi rum för både husförhör och HBTQ-certifiering, för både requiem och familjegudstjänst. Historiskt sett är vi präglade av ”västbofromheten”, en väckelse i Svenska kyrkan där gudstjänsten och glädjen är viktiga inslag. Vi är helt enkelt en bygd där människor är nyfikna på kyrkan, så vi räknar med att du är nyfiken på människor!

Hyltebruks pastorat har många, många ideella och drygt 20 anställda medarbetare. Det betyder att du behöver kunna leda både ideella och anställda medarbetare och vara trygg och tydlig i din kyrkoherderoll bland förtroendevalda, ideella och i arbetslaget.

Vi, liksom många andra pastorat, står inför förändringsarbete och hoppas att du tillsammans med oss vill arbeta för framtidens kyrka Gud till ära och medmänniskor till tjänst. Här finns alltså goda möjligheter att sätta din prägel på detta viktiga arbete.

Även om vi gillar helikopterperspektiv (och närhet!), nöjer vi oss med att du har B-körkort och tillgång till bil. Du ska också ha genomgått kyrkoherdeutbildning eller ha tidigare erfarenhet av att arbeta som kyrkoherde.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 21 maj och skickas till: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se eller Hyltebruks pastorat, Box 4, 314 21 Hyltebruk

Vi ser framemot din ansökan

Preliminärt datum för intervjuerna är den 31 maj i Hyltebruk.

Undrar du något om tjänsten kan du kontakta:

KR:s ordf. Ingrid Ehde Larsson tel. 072 337 73 15, e-post ingridehdelarsson@hotmail.com

eller

FM:s ordf. Anna Roos tel. 070 662 35 52, e-post anna.roos@langaryd.nu

Eller

Tillförordnad kyrkoherde: Maria Schulz Wigelsbo som verkligen vill fortsätta enbart som komminister – så sök!

Tel. 0371-46001 e-post: maria.schulz.wigelsbo@svenskakyrkan.se

Präst 100%

I prästtjänsten tjänstgör du med Hyltebruk som utgångspunkt i hela pastoratet men med Unnaryd och Femsjö som särskilt ansvarsområde. Tjänsten är allmän med alla de uppgifter som finns i en församling. Du kommer att leda gudstjänster, kyrkliga handlingar, arbeta med konfirmander och andra grupper. Vi förutsätter att du vill arbeta med människor i alla åldrar, och gärna möter människor även utanför kyrkorummet. Vi vill också att du tillsammans med församlingsråden och medarbetare arbetar med att utveckla och stärka gudstjänsten. 

För tjänsten gäller också att vi vill ta tillvara personliga gåvor och intressen. Vi utgår ifrån att du vill samarbeta med kollegor och andra anställda, då vi ser församlingsarbetet som ett lagarbete, där både anställda och ideella, bidrar på olika sätt.

I pastoratet finns förutom kyrkoherden, ytterligare en komminister, fyra musiker, diakoniassistent, församlingsassistenter, kanslipersonal och vaktmästare.

Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan skickas till: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se 

Vill du veta mer om tjänsten?

Kontakta:

Tillförordnad kyrkoherde: Maria Schulz Wigelsbo tel nr 0371-46001

maria.schulz.wigelsbo@svenskakyrkan.se

 

Femsjö kyrka
Femsjö kyrka
Unnaryds kyrka Foto: Anna Nykvist