Helgeands församling

Prata med oss

Kontakt

Helgeands församling Besöksadress: Nordanväg 11, 22228 Lund Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon: +46(46)358700 E-post till Helgeands församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Helgeandskyrkan

Helgeandskyrkan invigdes på Pingstdagen 1968 av biskop Martin Lindström som stadsdelskyrka för Klostergårdsområdet. Kyrkan har fått sitt namn efter ett så kallat Helgeandshus på söder i gamla Lund, som fanns kvar till 1834. Helgeandshus var sjukvårdsinrättningar och sjukstugor, framför allt för svaga, sjuka, fattiga och åldriga. Förekomsten av Helgeandshus var vanligt i de europeiska städerna på medeltiden.


De kraftfulla, höga och rena murarna skall symbolisera en Guds borg enligt kyrkans arkitekt professor Sten Samuelsson. Arkitektens princip har varit att ingenting skall döljas i kyrkan och att allt skall vara sant. Golvet skall inte vara dolt under mattor - därav de mönstrade plattorna. Altaret skall inte vara täckt av altarduk och antependium - marmorns blå ådror som kastar sig uppåt likt eldslågor utgör tillräcklig dekoration. Det förekommer inget målat glas i fönstren och ingen målning på balustraden till orgelläktaren.

Klockor
På södra fasadväggen finns ett klockspel med 20 klockor som kan spelas både manuellt och automatiskt. Klockspelet har fem olika melodier vilka har överförts till spelverket av Petit och Frantsen i Holland.
 
09:00 (10:00 helgdagar) Pris vare Gud, som låter (Sv psalm 177)
12:00 Kristus är väldens ljus (Sv psalm 37)
15:00 ”Helgeandskoralen” komponerad av Folke Alm
18:00 Gud som haver barnen kär (Sv psalm 193)
20:00 Nu är en dag framliden (Sv psalm 187)
 
Kampanilen
Kyrkans västsida bär upp de tre stora klockorna. De har fått sitt namn efter strofer i J O Wallins psalm nr 365: Sanningens Ande, Kraftens Ande och Glädjens Ande. Samtliga klockor är gjutna hos Ohlssons klockgjuteri i Ystad.

Cembalon är byggd av Lars Holmgren 1981 och utlånad av Lunds kommun. Den har en manual med fyra register och är byggd efter en svensk förebild från 1756, som finns hos Claudius samlingar i Köpenhamn.

I koret finns en ljusbärare skapad av keramikern Lars Bergström, som används vid söndagens förbön och nattvardsgång.
 
 Instrument
Läktarorgeln byggdes 1972 och har 20 stämmor, två manualer och pedal. Den horisontella pipraden, de så kallade spanska trumpeterna, karaktäriserar orgelfasaden. Orgeln är byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund i nära samarbete med kyrkans dåvarande organist Bedrich Janacek.
Kororgeln är en så kallad ”kistorgel”, byggd av Firma Becker i Kupfermühle, Tyskland och har fyra register. Orgeln togs i bruk den 25 mars 1995.

Församlingen äger tre uppsättningar av nattvardskärl. En grupp av vaser, ljusstakar och nattvardskärl är skapat av Lars Bergström, Asarum. Vidare finns det ett mästararbete av silversmeden Yngve Berger i Stockholm. Det tredje är skapat av den kände silversmeden Wiven Nilsson från Lund. Dessutom finns ett sockentyg i tenn från Ljung uti Lund.


 
Altare och altartavla
Altaret av Carrara-marmor från Italien är hugget i ett enda stycke och väger nära tio ton.
Över altaret hänger en altarutsmyckning av konstnären Robert Nilsson som bryter kyrkans raka och rena linjer i övrigt. Utsmyckningen består av runda, kupiga kopparplattor över vilka ett kors i silverband sträcker sig. Ett sätt att förstå utsmyckningen skulle kunna vara att cirkeln utan början och slut är en symbol för Gud, som finns före allt, i allt och efter allt från evighet till evighet. Gud vill nå oss människor med sin kärlek. Därför sträcker sig plattorna ut mot människorna som sitter i kyrkan. Gud kommer till oss människor i Kristus, som blev människa och delar våra livsvillkor.
Därför finns korset på den yttersta plattan. Men det finns också på de andra plattorna, vilket säger att Gud och Kristus hör samman, att Guds vilja att frälsa världen genom Kristus fanns med redan i Guds skapelsetanke. Över altartavlan faller himlaljuset - Andens ljus - som får kopparn att skimra som guld och som gör symboliken levande. På detta sätt skulle man kunna hitta väsentliga delar av den kristna trosläran samlad i konstverkets symbolik.

På norra väggen finns piscinan, där dopvatten och överblivet nattvardsvin hälls ut för att rinna ner i kyrkans grund. Piscinan är ritad och skänkt av kyrkans arkitekt. 

Enligt mönster från medeltida kyrkor är dopfunten placerad längst ner i kyrkan, som ett sätt att markera att vägen in i Kristi kyrka går via dopet. Dopfunten är huggen i sandsten från det stenbrott i Höör där man för 800-900 år sedan tog sten till Lunds domkyrka. Dopfunten är formgiven av professor i konsthistoria Oscar Reutersvärd som har låtit stenen behålla sina kantiga former och visa sina naturliga ådringar. Dopfatet i silver är formgivet av Wiven Nilsson.


 
Mariakapell, dopfunt och piscina
Längst ner i kyrkans nordvästra hörn finns Mariakapellet. Det har fått sitt namn efter den Mariaskulptur som finns vid ”Dopets fönster”, skapad av Eva Spångberg 1984, som även skapat kyrkans processionskrucifix. Här finns en ljusbärare i järnsmide skänkt av Brottsofferföreningen. I kapellet finns även altarstenen från Hävdaryggens kapell. Detta kapell, som var i bruk 1965-88, var inrymt i källaren på det röda tegelhus som ligger granne med ”Lunds skatteskrapa” och rymde ca tjugofem gudstjänstfirare. Ovanför altarstenen finns en ikon, målad och skänkt av Elisabeth Rappe.

Kyrkan är byggd i funkisstil med tegel och golvplattor från Höganäs tegelbruk. De mönstrade plattorna har bränts av konstnären Robert Nilsson som också formgivit altarutsmyckningen. Intrycket av borg förstärks av att kyrkan endast har tre fönster. Vid dopfunten finns det långsmala ”Dopets fönster”. På söderväggen vid predikstolen finns ”Ordets fönster”. I taket finner man ”Himlafönstret” som släpper in ljus över altaret. När det är mörkt lyses detta fönster upp av ljusstarka lampor. På sydsidan, ut mot den öppna kyrkplanen, finns en utvändig predikstol att användas vid friluftsgudstjänster. I sydvästra hörnet av kyrkorummet hänger under fastetiden 13 korsvägstavlor föreställande Jesu väg till korset, inköpta i Budapest. 
 
Vapenhus
Ingången är placerad så att man kommer in under den låga orgelläktaren och därigenom ter sig kyrkorummet högre och mäktigare när det öppnar sig för besökarens blick. I vapenhuset finns väggnischen en skulptur av Den gode herden, snidad i Oberammergau.