Domprostens ståla
Foto: Mattias Nilsson

Församlingsinstruktion

Helgeands församling vill vara en öppen gemenskap av kontinuitet, igenkännande och tillhörighet. Församlingen är en plats där var och en blir sedd, kan känna sig delaktig och tagen i bruk, ett färgrikt vi som kännetecknas av lyhördhet, en välkomnande känsla och gemenskap.

Församlingsintruktionen för Svenska kyrkan i Lund berättar om omvärlden, utmaningarna, programförklaringen, visioner och identitet, och prioriteringarna.

Sju områden är särskilt prioriterade av Svenska kyrkan i Lund fram till 2018: Ett större vi, Mötesplater, Samhället, Gudstjänster och musik, Livslångt lärande, Diakoni och Ideella medarbetare.   

Här kan du läsa den senaste Församlingsinstruktionen i sin helhet.

Läs mer här om hur Församlingsinstruktionen har vuxit fram.

Under 2019 presenterar vi en ny församlingsinstruktion för de kommande åren.

Vill du engagera dig i din församling och vara med och utforma framtiden? Kontakta oss!