Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon: +46(46)718700 E-post till Svenska kyrkan i Lund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsinstruktion

Sju områden är särskilt prioriterade av Svenska kyrkan i Lund fram till 2018: Ett större vi, Mötesplatser, Samhället, Gudstjänst och musik, Livslångt lärande, Diakoni och Ideella medarbetare.

Arbetet med att skriva förslag till församlingsinstruktion för Lunds pastorat inleddes våren 2014 och intensifierades under hösten samma år. Församlingsherdar och församlingsrådens ordförande, tillsammans med chefer och samordnare för gemensamma verksamheter har hittills varit samlade tre gånger. 2 juni 2015 fattade kyrkofullmäktige sitt beslut om ny församlingsinstruktion. 

Antagen av kyrkofullmäktige och domprosten överlämnades församlingsinstruktionen till domkapitlet i Lunds stift. Vid sitt sammanträde i september 2015 beslutade domkapitlet att utfärda församlingsinstriktionen för Lunds pastorat.

Varje församling i Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Och ingår flera församlingar i ett pastorat gäller samma församlingsinstruktion för alla. Så är det bestämt i Kyrkoordningen. Den ska vara ett instrument för att tydliggöra vad församlingen är och gör.

Visionen konkretiseras

I slutet 2014 pågick arbete församlingsvis inom pastoratet med handlingsplan för den närmaste fyra årens verksamhet. Hur gestaltas och konkretiseras en gemensam vision? Vilken profil kan en församling ha inom pastoratet och med den ge sitt särskilda bidrag? Det är ett par av de frågor som följer med i processen.  

I januari 2015 var det en storsamling där församlingar och gemensamma verksamheter presenterade sina bidrag till den gemensamma planen för varandra.

I februari fortsatte processen med ett redaktionellt arbete där olika texter vävdes samman till ännu en version av förslaget till den gemensamma texten och till fördjupningssidor, en för varje församling och gemensam verksamhet.

12 mars 2015 var församlingsrepresentanter och kyrkorådets arbetsutskott samlade för fjärde gången och senare i samma månad behandlar kyrkorådet ett förslag som reviderats med ledning av samtalet församlingarna emellan. Men beslut i kyrkorådet tas först en månad senare.

Bild: Eva-Maria Wadman

Förslaget till församlingsinstruktion för Lunds pastorat var klart april. Sedan nådde det via kyrkorådet till kyrkofullmäktige 2 juni. Här antogs församlingsinstruktionen av kyrkofullmäktige och domprosten tillsammans. I september utfärdade domkapitlet för Lunds stift församlingsinstruktionen, som med det var ett officiellt dokument helt klart för användning.

Samråd godkännande och utfärdande 

Kyrkoråd och domprost har ansvar för att ta fram förslaget, och det sker i samråd med församlingarna. Även kontraktsprosten, som biskopens förlängda arm, är en part i samrådsprocessen. Kyrkorådets ordförande ska intyga att en barnkonsekvensanalys har gjorts.

Sedan antas församlingsinstruktionen av kyrkofullmäktige och domprost var för sig. Sist överlämnas dokumentet till domkapitlet för Lunds stift, som utfärdar församlingsinstruktionen.

Verktyg för planering och dialog

Församlingsinstruktionen är ett verktyg i verksamhetsplaneringen och i budgetarbetet. Meningen är också att den ska vara ett dokument som underlättar dialogen och samverkan mellan Lunds pastorat och Lunds stift.

Tidigare versioner av församlinginstruktionen

Förslaget - som det såg ut i den version som behandlas av kyrkorådet i mars - finns under den här artikeln som en pdf. Titta på den och ladda hem den om du vill. Förslaget - som det såg ut i början av februari 2015, i de delar som då var skrivna

Vid sitt sammanträde 28 april 2015 beslutade kyrkorådet om det förslag som överlämnas till kyrkofullmäktige för godkännande. Det blev också i det närmaste den text som kyrkofullmäktige godkände. Läs kyrkorådets förslag här. 

Och läs församlingsinstruktionen som den blev efter godkännandet och efter domkapitlets utfärdande här. Här i en bläddringsbar version. 

Läs den version av församlingsinstruktion som är inskriven i domkapitlets blankett. Här som en inscanning i pdf

 

Mer information om församlinginstruktionen för Svenska kyrkan i Lund

Ta kontakt med kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sekreterare Elisabeth Magyarósi e-post 

Klicka i bilden och kom vidare till församlingsinstruktionen som en slags e-bok att bläddra och skriva ut. Nedtill på den här sidan finns samma bok som en pdf att ladda hem, läsa på skärm och skriva ut.  

Här finns hela församlingsinstruktionen att läsa på nätet och hämta hem

[Inget innehåll angivet]

PAstoraler för dop konfirmation vigsel och begravning

Till en församlingsinstruktion hör policies, pastoraler för dop, konfirmation, vigsel och begravning –  vad som tillsammans kallas för de kyrkliga handlingarna. De gemensamma pastoralerna för Svenska kyrkans sju församlingar i Lund fastställdes 2017. Pastoralerna talar om vad de kyrkliga handlingarna innebär och är en gemengång av de gemensamma rutinerna som gäller för församlingarna i Lund.  Här står om hur medlemmar ska kunna boka, förbereda sig, om gudstjänstern och vad som händer sedan. Och om ansvarsfördelning och kostnader. 

 

Hitta och läs hela de fyra pastoralerna här