Söndagens högmässa

På denna plats finns en kristen gudstjänstfirande församling – en del av den världsvida kyrkan. En skön blandning av bekännande kristna, avvaktande sökare och många däremellan.

I vår församling betonar vi gärna att gudstjänst är något vi gör tillsammans. Den är inte en föreställning, utan vår gemensamma bön och lovsång. Vid varje högmässa är därför många frivilliga delaktiga, bland annat i våra gudstjänstgrupper. Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar för Dig som är intresserad.
 
Barnen som kommer till kyrkan får gärna sitta i vår barnhörna, tillsammans med föräldrar, där kan de måla, läsa och lägga pussel. De är också välkomna till Barnens Gudstjänst som börjar en stund in i högmässan. Då går vi ut till församlingshemmet där vi har en egen stund tillsammans. Vi har samling, lyssnar till dagens bibelberättelse, sjunger och pysslar tillsammans. Sedan går vi tillbaka in i kyrkan igen så att de som vill kan fira nattvard. Under terminstid firar vi Barnens gudstjänst udda veckor och under sommaren har vi uppehåll och ses igen den 3 september.
 
I gudstjänstens förbön ber vi för världen, vår närmiljö, oss själva, kyrkan och vår församling. Vi nämner våra döpta och avlidna vid namn, tänder ljus och ber för dem. Förbönen innehåller också en stunds tystnad för egen eftertanke. Vill du att vi ska be för något speciellt? Hör av dig till oss eller skriv en lapp och lägg i böneburken på förbönsbordet. Det står längst ner i kyrkan, där du kommer in, bredvid ljushållaren. Vi tar med det du skrivit om i vår förbön, som läses upp i söndagens högmässa.  
 
Vi firar nattvard varje högmässa. De som vill - både barn och vuxna - är välkomna fram för att ta emot bröd och vin. Genom att lägga sin ena hand på axeln kan du istället ta emot Guds välsignelse av prästen
 
Det finns möjlighet att få personlig förbön under nattvardsgången. Då lägger du dina båda händer korsat över bröstet på axlarna när du kommer fram till prästen. Denne ber då en bön för dig.
 
Under nattvarden sjunger vi taizésånger, de finns i en egen bok som du får tillsammans med agendan när du kommer in i kyrkan. Vilka sånger vi sjunger under nattvarden kan du se på psalmnummertavlan på kyrkväggen. Taizésångernas nummer står till höger om de vanliga psalmerna. 
 
Efter söndagens högmässa träffas vi till kyrkkaffe församlingshemmet. 
 
Varmt välkommen att vara med och fira gudstjänst!